วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยรับข้อมูล

,http://www.krootom101.com/file/Content21.html,หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใด ให้ความหมายของแป้นพิมพ์ได้ถูกต้อง
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งานโดยการที่กดที่แป้นพิมพ์
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งานและแสดงผล
  ทำหน้าที่จากผู้ใช้งานและบันทึก
  ไม่ถูก
2. สแกนเนอร์ที่มีการทำงานด้วยการดึงกระดาษทีละแผ่นเพื่อนำเข้าไปสแกนรูปภาพคือสแกนเนอร์แบบใด
  สแกนเนอร์แบบสอดกระดาษ
  สแกนเนอร์แบบแท่น
  สแกนเนอร์มือถือ
  สแกนเนอร์ลายนิ้วมือ
3. ข้อใดไม่ใช้อุปกรณ์รับข้อมูล
  เมาส์
  แป้นพิมพ์
  ไมค์
  ลำโพง
4. สแกนเนอร์ (Scanner) จำแนกออกเป็นกี่ประเภท
  3 ประเภท
  6 ประเภท
  8 ประเภท
  12 ประเภท
5. ยูเอสบี (USB:Universal Serial Bus) หมายถึง อะไร
  ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างแป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
  ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเมาส์เข้ากับคอมพิวเตอร์
  ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างหน้าจอเข้ากับคอมพิวเตอร์
  ใช้สำหรับเชื่อมต่อเฉพาะ PS2 เท่านั้น
6. ข้อใด เปรียบเสมือน สมองของคอมพิวเตอร์
  RAM
  CPU
  ROM
  Mainbarod
7. ข้อใดคือคำสั่งอุปกรณ์รับเสียง
  (Audio - input - Sound)
  (Audio-input devices)
  (Audio - Output - devices)
  (Audio - process - devices)
8. แป้นพิมพ์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  2 ประเภท
  4 ประเภท
  6 ประเภท
  8 ประเภท
9. เมาส์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  3 ประเภท
  6 ประเภท
  8 ประเภท
  10 ประเภท
10. ปุ่มฟังก์ชัน (Funtion Key) คือข้อใด
  A - Z
  Alt + Ctrl
  F1-F2
  ทุกปุ๋มบนแป้นพิมพ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile