เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.5 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าเดินผ่านกลุ่มคนกำลังทะเลาะกัน นักเรียนควรทำอย่างไร
  เข้าไปมุงดู
  รีบเดินหนีให้ห่าง
  เข้าไปห้าม
  เข้าไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2. อาการของใครที่สามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
  กบปวดท้องเพราะไส้ติ่งอักเสบ
  เก่งถูกมีดบาดที่นิ้วมือ
  โก้ถูกวัยรุ่นดักยิงที่หน้าอก
  แก้วรู้สึกปวดอวัยวะเพศเวลาถ่ายปัสสาวะ
3. ลักษณะครอบครัวในข้อใดที่ทำให้ลูกมีโอกาสติดสารเสพติดมากที่สุด
  พ่อแม่ทำงานนอกบ้าน
  พ่อแม่มีฐานะยากจน
  พ่อแม่อบรมสั่งสอนลูก
  พ่อแม่ทะเลาะกันเสมอ
4. ถ้าพบเห็นเพื่อนติดสารระเหย นักเรียนควรทำอย่างไร
  ขอเพื่อนทดลองบ้าง
  ไปบอกให้ครูทราบ
  แอบดูอยู่ห่างๆ
  เข้าไปล้อเลียนเพื่อน
5. ผู้ปฐมพยาบาล ควรมีลักษณะต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  ตื่นเต้นตลอดเวลา
  มีสติ
  รู้หลักการปฐมพยาบาล
  คำนึงถึงความปลอดภัย
6. ถ้าเพื่อนท้าให้ลองสูบบุหรี่ แล้วจะยอมรับเข้ากลุ่ม นักเรียนควรทำอย่างไร
  ลองสูบแค่มวนเดียว
  ลองสูบแต่ให้เพื่อนสูบด้วย
  ปฏิเสธ แล้วเลิกคบเพื่อนคนนี้
  ปฏิเสธ แต่ขอบุหรี่ไปให้พ่อ
7. หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหักคือข้อใด
  ทายาแก้ปวด
  บีบนวดทาน้ำมัน
  ใส่เฝือกชั่วคราว
  ใช้น้ำร้อนประคบ
8. ถ้ามีอาการปวดศีรษะ มีไข้ ควรกินยาในข้อใด
  ยาเหลือง
  ทิงเจอร์ไอโอดีน
  ยาธาตุน้ำแดง
  ยาพาราเซตามอล
9. ถ้าผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้มีบาดแผลพุพอง และหนังลอก ผู้ปฐมพยาบาลควรทำอย่างไร
  ทาทิงเจอร์ไอโอดีนที่บาดแผล
  ใช้น้ำเย็นประคบที่บาดแผล
  ใช้น้ำอุ่นประคบที่บาดแผล
  รีบนำผู้บาดเจ็บไปพบแพทย์
10. ยาที่มีฉลากสีแดง หมายถึงยาในข้อใด
  ยาที่ห้ามรับประทาน
  ยาที่ห้ามใช้กับเด็ก
  ยาที่ห้ามซื้อมาใช้เอง
  ยาที่หมดอายุแล้ว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile