เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ คือข้อใด
  การแสดงเลียนแบบรถไฟวิ่ง
  การแสดงท่าทางประกอบเพลง
  การแสดงเลียนแบบนก
  การแสดงกายบริหาร
2. ภาษาท่า “ดีใจ” ต้องทำจีบอย่างไร
  จีบระดับใบหน้า
  จีบระดับปาก
  จีบระดับหน้าอก
  จีบระดับชายพก
3. การฝึกเคลื่อนไหวอย่างอิสระมีประโยชน์ในข้อใด
  มีสุขภาพจิตที่ดี
  ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
  ทำให้เคลื่อนไหวได้เร็ว
  ส่งเสริมบุคลิกภาพ
4. การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ ควรคิดท่าทางให้สัมพันธ์กับข้อใด
  ความหมายของเพลง
  รูปแบบของเพลง
  ผู้แต่งเพลง
  ชื่อเพลง
5. การเคลื่อนไหวอย่างอิสระประกอบเพลง ต้องคำนึงถึงข้อใด
  ชื่อเพลง
  ผู้แต่งเพลง
  จังหวะทำนอง
  รูปแบบของเพลง
6. การแบมือทั้งสองข้างไปข้างหน้า เป็นภาษาท่าในข้อใด
  ท่าน
  พวกเรา
  พอใจ
  เชื้อเชิญ
7. การแสดงภาษาท่าประกอบเพลงไทย ต้องสังเกตจังหวะจากเครื่องดนตรีใด
  ฉาบ
  ฉิ่ง
  ขลุ่ย
  ฆ้อง
8. ข้อใดเป็นจังหวะเสียงนกหวีด
  ปัง ปัง ปัง
  ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด
  ตูม ตูม ตูม
  ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ
9. ข้อใดไม่ใช่การแสดงภาษาท่า
  เอามือไขว้กันทาบอก
  ทำจีบเข้ากับหน้าอก
  เอาปลายมือแตะไหล่ทั้งสองข้าง
  แบมือไปข้างหน้าทั้งสองข้าง
10. การเคลื่อนไหวโดยใช้เพลงประกอบ มีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้เกิดความสนุกสนาน
  ทำให้เคลื่อนไหวได้คล่อง
  ทำให้ได้ท่าทางสวยงาม
  ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ยาก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile