แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ควรเติมคำสันธานในข้อใด

  ถึง...แต่
  แม้...เพื่อ
  เพราะ...จึง
  เพราะ...จน
2. จากข้อความ ควรใช้คำสุภาพแทนคำว่า หัว และ อ้วก ตามข้อใด

  ศีรษะ /คายอาหาร
  สมอง/ขย้อน
  ศีรษะ/อาเจียน
  กะโหลกศีรษะ/บ้วนอาหาร
3. จากประโยคที่กำหนด ข้อใดคือส่วนขยายกรรม

  ซึ่ง
  ผัก
  ของสันติ
  ซึ่งเป็นพันธุ์ดี
4. จากเพลงที่กำหนด คำใดเป็นคำภาษาถิ่น

  กับแก้
  ทุย
  เล็ม
  คันนา
5. ประโยคในข้อใด มีคำอุทานประกอบ
  “เธอพับหนังสือไว้เหรอ” ปัญญาถาม
  “หา” คราวนี้ปัญญาดูตกใจ
  “ผิดสิ” ปัญญาตอบ
  “ทำไมล่ะ” สันติซัก
6. ข้อใด ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
  คำตอบ 3 – 2 คือข้อใด

  พิเศษ อ่านว่า ............
  โอ้! สวยงามจริงๆ
7. ควรเติมคำสันธานในข้อใด

  ถึง...แต่
  แม้...เพื่อ
  เพราะ...จึง
  เพราะ...จน
8. “ผงาด” มีความหมายตรงข้ามกับคำในข้อใด

  ย่าง
  ด้อย
  นำ
  แข็งแรง
9. คำในข้อใด เป็นคำที่มีอักษรนำ
  โกรธ
  เศร้า
  อร่อย
  ปลอบ
10. ข้อใด ไม่ใช่ประโยค
  จอยซักผ้า
  รุตวาดภาพ
  มองท้องฟ้า
  แก้มมาโรงเรียน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile