แบบทดสอบ บทที่ 1

,,การบวกลบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 2+3+3-1 คือ
  5
  6
  7
  8
2. 1+2 คือ
  1
  2
  3
  4
3. 8+8
  15
  16
  25
  55
4. 9-8 เท่ากับอะไร
  1
  2
  3
  4
5. 5+5 คือ
  10
  11
  12
  13
6. 7+3 คือ
  8
  9
  10
  11
7. 5-2 คือ
  1
  2
  3
  4
8. 3+3
  5
  6
  7
  8
9. 1+1 คือ
  1
  2
  3
  4
10. 9-8 เท่ากับอะไร
  1
  2
  3
  4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile