ภาษาไทย ม.2

ภาษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือความหมายโดยอรรถของคำว่า “บุพการี”
  พ่อ แม่
  ปู่ ย่า ตา ยาย
  ผู้ปกครอง
  ผู้มีพระคุณ
2. ข้อใดกล่าวถึงภาษาถิ่นถูกต้อง
  ภาษาถิ่นคือภาษาบ้านนอก
  ภาษาถิ่นคือภาษาสแลง
  ภาษาถิ่นคือภาษาสละสลวย
  ภาษาถิ่นคือภาษาที่ใช้กันเฉพาะกลุ่มชนในท้องถิ่นหนึ่งๆ
3. ข้อใดมีความหมาว่า ช้าง ทุกคำ
  ไอยเรศ พลาย
  อาชาไนย วิหค
  ไอศูรย์ คชา
  เอราวัณ ปักษิณ
4. คำว่า “พัทธสีมา” หมายถึงข้อใด
  บริเวณวัด
  เขตธรณีสงฆ์
  ประตูวัด
  เขตที่กำหนดไว้สำหรับทำพิธีสงฆ์
5. ภาษาที่ไม่มีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือข้อใด
  ภาษาตาย
  ภาษาสแลง
  ภาษาถิ่น
  ภาษาด้อยพัฒนา
6. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ในประโยคถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จวัดพระแก้ว
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูกีฬาเรือใบ
  กระเป๋าทรงของสมเด็จย่าทำด้วยผ้าฝ้าย
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชแล้ว
7. “พระเสโท” มีความหมายตรงกับข้อใด
  เลือด
  เหงื่อ
  ขน
  ผิว
8. การลงมติในที่ประชุมวิธีการในข้อใดไม่เหมาะสม
  ยกมือ
  ลุกขึ้นยืน
  ลงคะแนนลับ
  ขานชื่อแล้วกล่าวคำเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย
9. คำว่า “ฟลุ๊ค” มีหน่วยประกอบของคำที่ถูกต้องในข้อใด
  พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
  พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด
  พยัญชนะ ตัวควบกล้ำ สระ วรรณยุกต์
  พยัญชนะ ตัวควบกล้ำ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด
10. สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดในการบวชคือข้อใด
  การเตรียมเครื่องอัฐบริขาร
  การสำรวม
  ความพร้อมของผู้บวช
  การทำขวัญนาค
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS