ความรอบรู้

,ครู, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 1.0 หมายถึงอะไร
  โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
  โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
2. ระเบิดปรมาณู ที่ถูกนำไปทิ้งเหนือเมืองฮิโระชิมะ ของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อว่า
  Little Boy
  Fat Man
  Two Way
  Toy Man
3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือใคร
  นายอภิชาติ จีระวุฒิ
  นายการุณ สกุลประดิษฐ์
  ดร.กมล รอดคล้าย
  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
4. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง ร.10 คือ ข้อใด
  พอเพียง พอประมาณ
  ความดี มีน้ำใจ
  รักชาติ พัฒนาประเทศ
  ทัศนคติที่ถูกต้อง พื้นฐานชีวิต
5. ไมเคิล ฟาราเดย์ สร้างอะไร
  ไดนาโม
  หลอดไฟ
  ตู้เย็น
  วิทยุ
6. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไรของไทย
  คนที่ 27
  คนที่ 28
  คนที่ 29
  คนที่ 30
7. ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ข้อหาคอรัปชั่นชื่อว่าอะไร
  ปาร์ค แชร์ ยอง
  คิม ซัม ซุง
  ปาร์ค กึน เฮ
  คิม พัค กู
8. ประเทศประชาธิปไตยใหญที่สุดของโลกคือประเทศใด
  อินเดีย
  สหรัฐอเมริกา
  สิงค์โปร์
  เกาหลีใต้
9. ทางหลวงสายพิเศษสายแรกของไทยที่เรียกว่า "มอเตอร์ เวย์" อยู่ที่ไหน
  กรุงเทพฯ-หัวหิน
  กรุงเทพฯ-โคราช
  กรุงเทพฯ-ระยอง
  กรุงเทพฯ-ชลบุรี
10. ข้อใดไม่เป็นประเทศคู่เจรจาอาเซียน +3
  จีน
  ญี่ปุ่น
  ไต้หวัน
  เกาหลีใต้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile