แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเคลื่อนไหวร่างกายเกี่ยวข้องกับอวัยวะใดมากที่สุด
  ปอด
  หัวใจ
  กล้ามเนื้อ
  กระเพาะอาหาร
2. เมื่ออากาศร้อน ร่างกายจะมีเหงื่อออกมา เกี่ยวข้องกับระบบใดของร่างกายมากที่สุด
  ระบบไหลเวียนโลหิต
  ระบบย่อยอาหาร
  ระบบขับถ่าย
  ระบบหายใจ
3. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่เป็นผลดีต่อระบบขับถ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  ออกกำลังกายทุกวัน
  กินอาหารที่มีแคลเซียมมาก
  ไม่ออกกำลังกายที่ผาดโผน
  สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดเกินไป
4. ถ้านักเรียนกลั้นขับถ่ายอุจจาระเป็นเวลานานๆจะส่งผลเสียต่ออวัยวะอื่นอย่างไร
  ทำให้เป็นไส้ติ่งอักเสบ
  ทำให้เป็นไส้ติ่งอักเสบ
  ทำให้เกิดแก๊สในกระเพราะอาหาร
  ทำให้เลือดไม่สามารถเดินทางไปเลี้ยงลำไส้ได้
5. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของเด็กวัย 10-12 ปี
  ตามใจเพื่อน
  ชอบอยู่คนเดียว
  ไม่กล้าแสดงออก
  รังเกียจเพศตรงข้าม
6. ถ้านักเรียนยืนขาเดียวทรงตัวประมาณ 15 วินาที ไม่ได้ แต่เพื่อนๆทำได้ จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไร
  นักเรียนมีพัฒนาการที่ไม่สมวัย
  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
  นักเรียนมีร่างกายที่ไม่สมประกอบ
  นักเรียนมีปริมาณน้ำในหูที่มากกว่าเพื่อน
7. ต้นดื่มนมทุกวัน การกระทำของต้นมีประโยชน์ต่ออวัยวะใด เพราะอะไร
  หัวใจ เพราะนมมีธาตุเหล็กสูง
  กระดูก เพราะนมมีแคลเซียมสูง
  กล้ามเนื้อ เพราะนมมีไขมันมาก
  ใบหน้า เพราะนมมีสารต้านอนุมูลอิสระ
8. บุคคลใดมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมวัย
  จอยมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
  ตุ๊กวิ่งและเดินได้อย่างคล่องแคล่ว
  ก้อยรู้สึกดีใจเมื่อคนอื่นชมเชยตนเอง
  บาสเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนที่ถูกทำโทษ
9. ถ้าเรากินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เข้าไป อาหารประเภทนี้จะถูกย่อยครั้งแรกที่อวัยวะใด
  ตับ
  ลำไส้เล็ก
  หลอดอาหาร
  กระเพาะอาหาร
10. ข้อใดที่อาจจะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความทุกข์มากที่สุด
  พ่อแม่ทำงานนอกบ้าน
  แม่ให้ลูกช่วยทำงานบ้าน
  พ่อให้ลูกทำการบ้านตอนเย็น
  พ่อดื่มสุราสังสรรค์กับเพื่อนทุกเย็น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile