เรื่อง กีฬา ป.5 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การแข่งวิ่ง 100 เมตร ผู้เล่นต้องมีทักษะในด้านใดมากที่สุด
  ความอดทน
  ความแม่นยำ
  การทรงตัว
  ความคล่องแคล่วว่องไว
2. การกระโดดข้ามแขนเพื่อน เป็นการฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมเล่นกีฬาใด
  วิ่งกระโดดไกล
  พุ่งแหลน
  วิ่งกระโดดสูง
  เขย่งก้าวกระโดด
3. การวิ่งผลัด 4 × 100 เมตร หมายความว่าอย่างไร
  ผู้แข่งขันแต่ละคนต้องวิ่ง 4 ครั้ง ครั้งละ 100 เมตร
  ผู้แข่งขันแต่ละคนต้องวิ่ง 100 ครั้ง ครั้งละ 4 เมตร
  ผู้แข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 100 เมตร
  ผู้แข่งขัน 4 ทีม วิ่งทีมละ 100 เมตร
4. ใครใช้ทักษะยืดหยุ่นในชีวิตประจำวัน
  นิ้งวิ่งขึ้นลงบันได
  นิ่มวิ่งกระโดดข้ามขอนไม้
  ตูนเขย่งหยิบของจากชั้น
  เต่าก้มตัวยกลัง
5. การฝึกต่อตัว ผู้ที่จะอยู่จุดยอดควรมีลักษณะแบบใด
  มีน้ำหนักน้อย
  มีน้ำหนักมาก
  แขนขายาว
  ลำตัวยาว
6. ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ผู้เล่นห้ามใช้ส่วนใดของร่างกายมากที่สุด
  มือ
  ข้อมือ
  เท้า
  แขน
7. การสังเกตการสาธิตของครูก่อนฝึกปฏิบัติเอง มีผลดีในแง่ใด
  ฝึกกิจกรรมได้เป็นเวลานาน
  ฝึกกิจกรรมได้ถูกต้อง
  ฝึกกิจกรรมได้สวยงาม
  ฝึกกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน
8. ในการวิ่งกระโดดสูงข้ามไม้พาด ขณะที่ตัวลงสู่พื้น ถ้าไม่ใช้มือทั้งสองยันกับพื้น จะเกิดผลในข้อใด
  ทำให้ทรงตัวไม่ได้
  ทำให้ศีรษะโขกพื้น
  ทำให้เท้ากระแทกพื้นอย่างแรง
  ทำให้พื้นที่รองรับได้รับความเสียหาย
9. เพราะเหตุใดจึงควรอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬา
  เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย
  เพื่อรอให้กรรมการมาถึงสนาม
  เพื่อรอให้ผู้แข่งขันมาครบทุกคน
  เพื่อลดความตื่นเต้นในการแข่งขัน
10. เหตุใด การวิ่งข้ามรั้ว จึงเป็นกรีฑาประเภทลู่
  ต้องแข่งขันบนทางวิ่ง
  ตัดสินแพ้ชนะที่ระยะทาง
  ต้องแข่งขันเป็นรายบุคคล
  ใช้นาฬิกาจับเวลาในการแข่งขัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile