บทที่ 3 รหัสสัญญาณโทรศัพท์

,บทที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากรูปแสดงวงจรแบบอะไร

  แสดงวงจรนับ
  แสดงตำแหน่งสวิทช์เลือกความถี่ต่างๆ
  วงจรถอดรหัสโทน
  ผิดทุกข้อ
2. เลข 6 ถ้าเข้ารหัสแบบ โทน จะได้สัญญาณ
  697 + 770 Hz
  1477 + 770 Hz
  941 + 1209 Hz
  1477 + 697 Hz
3. แสดงหน้าปัดของเครื่องแบบ

  แบบหมุน
  แบบปุ่ม
  กลาง
  ผิดทุกข้อ
4. เครื่องที่ให้รหัสเป็นแบบไดอัลโทนมัลติฟรีเควนซีนี้ จะเป็นแบบ
  ปุ่มเท่านั้น
  แบบหมุน
  ปุ่มและแบบหมุน
  ผิดทุกข้อ
5. แสดงวงจรพื้นฐานของ

  โทรศัพท์ DMF
  โทรศัพท์ DTF
  โทรศัพท์ DTM
  ผิดทุกข้อ
6. ใช้ วงจรนับ (Counter) มานับจำนวนพัลส์ ที่ส่งเข้ามาเอ้าท์พุท (Output) ของวงจรนับก็คือ ตำแหน่งของผู้รับที่ต้องการ เป็นการถอดรหัสแบบใด
  การถอดรหัสแบบพัลส์
  กดรหัส
  การถอดรหัสแบบโทน
  ผิดทุกข้อ
7. การเข้ารหัสแบบโทนนี้ จะมีเฉพาะเครื่อง
  ปุ่มเท่านั้น
  แบบหมุน
  แบบหมุนและแบบกดปุ่ม
  ผิดทุกข้อ
8. ข้อใดเป็นขนาดความกว้างของพัลส์ (Pulse) และช่องว่างที่ถูกต้อง
  66.6 / 33.3 ms
  6.66 / 3.33 ms
  33.3 / 66.6 ms
  33.3 / 66 ms
9. ในการถอดรหัสเราจะต้องเปลี่ยนความถี่ 2 ความถี่นั้นเป็นแรงเคลื่อนหรือกระแส หรือสภาวะ
  3 กับ 4
  1 กับ 2
  0 กับ 1
  0 กับ 0
10. ความถี่ 770 Hz และ 1336 Hz หมายถึงการกดหมายเลขใด
  1
  2
  4
  5
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile