บทที่ 3 รหัสสัญญาณโทรศัพท์

,บทที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Tone Encoder คิอ
  การเข้ารหัสแบบพัลส์
  การเข้ารหัสแบบโทน
  กลาง
  ผิดทุกข้อ
2. หน้าที่ของเครื่องโทรศัพท์ คือ
  ค้นรหัส
  กดรหัส
  เข้ารหัส
  ถอดรหัส
3. ใช้ วงจรนับ (Counter) มานับจำนวนพัลส์ ที่ส่งเข้ามาเอ้าท์พุท (Output) ของวงจรนับก็คือ ตำแหน่งของผู้รับที่ต้องการ เป็นการถอดรหัสแบบใด
  การถอดรหัสแบบพัลส์
  กดรหัส
  การถอดรหัสแบบโทน
  ผิดทุกข้อ
4. เลข 3 ก็จะมีพัลส์ 3 พัลส์เลข 7 ก็จะมีพัลส์ 7 พัลส์ และเลข 0 ก็จะมีพัลส์กี่พัลส์
  0
  9
  10
  11
5. จำนวนพัลส์ที่เกิดขึ้นจะมีจำนวนเท่าไหร่

  4
  8
  10
  12
6. การเข้ารหัสแบบโทนนี้ จะมีเฉพาะเครื่อง
  ปุ่มเท่านั้น
  แบบหมุน
  แบบหมุนและแบบกดปุ่ม
  ผิดทุกข้อ
7. การถอดรหัสแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
8. จากรูปแสดงวงจรแบบอะไร

  แสดงวงจรนับ
  แสดงตำแหน่งสวิทช์เลือกความถี่ต่างๆ
  วงจรถอดรหัสโทน
  ผิดทุกข้อ
9. รหัสสัญญาณที่เป็นแบบพัลส์นี้ จะมีลักษณะเป็น ดีซีพัลส์ (DC Pulse) คือ จะมีช่วง
  บวกเท่านั้น
  ลบเท่านั้น
  บวกและลบ
  ผิดทุกข้อ
10. จากรูปแสดงลักษณะแบบใด

  แสดงลักษณะกระแสในสาย
  แสดงลักษณะกระแสนอกสาย
  ทั้งสองอย่าง
  ผิดทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile