หน่วยที่ 2 อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่น ม.3 ครั้งที่ 2

หน่วยที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นความคาดหวังที่สังคมต้องการเห็นพฤติกรรมที่ดีของวัยรุ่นมากที่สุด
  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
  มีวิธีการจัดการกับความเครียด
  มีเหตุผลรับฟังความคิดของผู้อื่น
  รู้จักวิธีหลีกเลี่ยงการเสพสารเสพติด
2. ชายหญิงที่คบเป็นแฟนกันมักไม่กล้าปฏิเสธการล่วงเกินของอีกฝ่ายหนึ่งมีสาเหตุมาจากอะไร
  ความรัก
  ความกลัว
  ความเกรงใจ
  ความวิตกกังวล
3. สื่อประเภทใดที่มีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นมากที่สุด
  วิทยุ
  โทรทัศน์
  อินเทอร์เน็ต
  หนังสือพิมพ์
4. นักเรียนชายคนหนึ่งคุยอยู่กับแฟนสาวที่หอพักจนดึก แล้วขอค้างที่หอโดยสัญญาว่าจะไม่ล่วงเกิน อย่างเด็ดขาด แฟนสาวควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสม
  ให้นอนข้างล่างตนเองนอนบนเตียง
  ให้นอนบนเตียงส่วนตนเองไม่ยอมนอน
  ขอร้องให้เขากลับไป แล้วบอกว่าถึงไม่มีอะไรกันแต่ตนเองเป็นหญิงก็เสียหาย
  ขอร้องให้เขากลับไป แล้วอบรมสั่งสอนให้เขามีความเป็นสุภาพบุรุษ อย่าข่มเหงน้ำใจผู้หญิง
5. ลักษณะที่แสดงให้เห็นชัดถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายเข้าสู่วัยรุ่นมากที่สุด
  อารมณ์หงุดหงิด
  ต้องการความเป็นอิสระ
  อยากรู้อยากเห็น มีเหตุผล
  ชายเริ่มมีหนวดเครา หญิงเริ่มมีประจำเดือน
6. ข้อใดเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นชัดถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญาของวัยรุ่น
  ชอบคิด อยากรู้อยากเห็น ตัดสินใจด้วยตนเอง
  มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจธรรมชาติรอบตัว
  มีความคิดเป็นระบบ มีเหตุผล
  มีความคิดและตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ
7. วัยใดที่มีการแสดงอารมณ์อย่างเปิดเผย ไม่ปิดบัง แปรปรวนง่าย หงุดหงิด โกรธง่าย หายเร็ว อิจฉา เมื่อรู้สึกว่าถูกแย่งความรัก
  วัยก่อนเรียน
  วัยเรียน
  วัยรุ่น
  วัยผู้ใหญ่
8. การที่มีผู้ชายบางคนไปข่มขืนผู้หญิงแล้วบอกว่าตนเองดื่มสุราหรือดูวีซีดีลามกแล้วเกิดอารมณ์ ทางเพศขึ้น ปัจจัยใดสำคัญที่สุดในการก่อเหตุครั้งนี้
  วีซีดีลามก
  การแต่งกายของหญิงสาวอาจยั่วยวน
  การไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ทางเพศของชายผู้นี้
  สุรา
9. เพื่อนที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  มีความรัก ห่วงใย สมกับเป็นเพื่อนชายหรือเพื่อนหญิงที่ดีต่อกัน
  มีความรักและความหวังดีต่อกันอย่างจริงใจ ไม่ชักชวนกันทำในสิ่งที่ผิด เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
  มีความรัก ห่วงใย คอยเสริมสร้างประสบการณ์ของวัยรุ่นให้เชื่อฟังแต่เพื่อนที่รักเท่านั้น
  มีความรักและความหวังดีต่อกันอย่างจริงใจจนจบการศึกษาและทำงานจนถึงวันแต่งงาน
10. วัยใดที่มีลักษณะดื้อรั้น โมโหง่าย มีความขัดแย้งกับพ่อแม่สูง เพื่อนมีอิทธิพลมาก เริ่มสนใจ เพศตรงข้าม
  วัยเด็ก
  วัยรุ่นตอนต้น
  วัยรุ่นตอนกลาง
  วัยรุ่นตอนปลาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS