คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

,ให้นักเรียนหาคำศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ก๋วยเตี๋ยว
  ingredient
  sit down
  noodle
  tailor
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กระโดด
  music
  jump
  blossom
  first
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => �ลูกกวาด
  candy
  think
  eve
  popcorn
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รถแทรกเตอร์
  bounce
  color
  add
  tractor
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แตกต่างกัน, ผิดกัน
  different
  slip
  away
  shiver
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แจกัน
  bee
  polar bear
  September
  vase
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กล่องข้าวอาหารกลางวัน
  look at
  lunchbox
  carry
  cup
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รายงาน
  flag
  fan
  report
  eat
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เนื้อหมู
  glass
  effect
  pork
  popcorn
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสื้อชูชีพ
  match
  lifejacket
  worm
  greet
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile