คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

,ให้นักเรียนหาคำศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หวี
  comb
  strong
  dragonfly
  robin
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รองเท้าแตะ
  difference
  cheerful
  slippers
  go to
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ห้องสมุด
  math
  library
  yourself
  dentist
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กล้วยไม้
  horse
  toe/toes
  orchid
  from
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กระดานดำ
  blackboard
  turn right
  flesh
  part
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลูกท้อ
  have breakfast
  person
  peach
  cerebrate
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วิชาฟิสิกส์
  half
  sentence
  physics
  hope
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทะเล
  everything
  responsible
  sea
  waterproof
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ยี่สิบ
  birthday party
  book
  midnight
  twenty
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อาหารกลางวัน
  look for
  lunch
  carry
  bin
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile