ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

,ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ชอล์ก
  shock
  chalk
  short

2. ……..?......... มีความหมายว่า ผม
  head
  hair
  mouth

3. ……..?......... มีความหมายว่า แขน
  arm
  hand
  finger

4. ชอล์ก
  shock
  chalk
  short

5. doll
  สูง
  ตุ๊กตา
  ลูกบอล

6. ……..?......... มีความหมายว่า มือ
  arm
  leg
  hand

7. bill
  ลูกบอล
  ปากกา
  ใบเสร็จรับเงิน

8. ……..?......... มีความหมายว่า แขน
  arm
  hand
  finger

9. ชอล์ก
  shock
  chalk
  short

10. ……..?......... มีความหมายว่า มือ
  arm
  leg
  hand

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile