แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีลักษณะอย่างไร
  เป็นของเหลวใส
  เป็นวุ้น
  เป็นของเหลวหนืด
  เป็นเม็ด
2. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรณู
  เกิดขึ้นภายในดอกเดียวกันเท่านั้น
  เกิดข้ามดอก
  เกิดข้ามต้น
  ผิดทุกข้อ
3. เนื้อของผลไม้ที่ใช้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นส่วนใด
  ไข่
  รังไข่
  ยอดเกสรเพศเมีย
  ฐานรองดอก
4. ถ้าต้องการมะม่วงพันธุ์ที่แปลกไปจากเดิมวิธีการที่จะทำได้ คือข้อใด
  ต่อตา
  ตอนกิ่ง
  เพาะเมล็ด
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของพืช
  ความสูง
  น้ำหนัก
  ขนาด
  ใบมีสีเขียว
6. การถ่ายละอองเรณูหมายถึงข้อใด
  การที่ละอองเกสรตัวผู้ตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย
  การที่ละอองเกสรเพศผู้งอกที่เกสรเพศเมีย
  การที่สเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่ในรังไข่
  การที่ละอองเกสรเพศผู้งอกเป็นหลอดแล้วสเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่
7. ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณูนั้น ละอองเรณูถูกพัดพาไปได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้ ยกเว้น
  ลม
  แมลง
  ดิน
  น้ำ
8. พืชชนิดใดที่มีการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
  ไผ่
  เฟิร์น
  มันเทศ
  กระเทียม
9. หากต้องการขยายพันธุ์กล้วย ควรใช้วิธีใดที่ทำได้ง่ายและเหมาะสมมากที่สุด
  การแยกหน่อ
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  การเพาะเมล็ด
  การใช้ลำต้นใต้ดิน
10. ข้อต่อไปนี้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ยกเว้นข้อใด
  การเบนหาแสงของต้นผักบุ้ง
  การหุบใบของไมยราบเมื่อถูกสัมผัส
  รากของพืชเจริญเข้าหาศูนย์กลางของพืช
  การที่ใบไม้ไหวเมื่อถูกลมพัด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile