แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อต่อไปนี้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ยกเว้นข้อใด
  การเบนหาแสงของต้นผักบุ้ง
  การหุบใบของไมยราบเมื่อถูกสัมผัส
  รากของพืชเจริญเข้าหาศูนย์กลางของพืช
  การที่ใบไม้ไหวเมื่อถูกลมพัด
2. ถ้าต้องการมะม่วงพันธุ์ที่แปลกไปจากเดิมวิธีการที่จะทำได้ คือข้อใด
  ต่อตา
  ตอนกิ่ง
  เพาะเมล็ด
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3. เนื้อของผลไม้ที่ใช้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นส่วนใด
  ไข่
  รังไข่
  ยอดเกสรเพศเมีย
  ฐานรองดอก
4. หากต้องการขยายพันธุ์กล้วย ควรใช้วิธีใดที่ทำได้ง่ายและเหมาะสมมากที่สุด
  การแยกหน่อ
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  การเพาะเมล็ด
  การใช้ลำต้นใต้ดิน
5. เมล็ดพืชเจริญมาจากส่วนใดของดอกไม้
  รังไข่
  ยอดเกสรเพศเมีย
  ฐานรองดอก
  ออวุล
6. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรณู
  เกิดขึ้นภายในดอกเดียวกันเท่านั้น
  เกิดข้ามดอก
  เกิดข้ามต้น
  ผิดทุกข้อ
7. ดอกสมบูรณ์เพศต้องมีหมายเลขใด
  หมายเลข 1 และ 2
  หมายเลข 1 และ 3
  หมายเลข 2 และ 3
  หมายเลข 2 และ 4
8. ดอกครบส่วนและดอกสมบูรณ์เพศเหมือนกันในข้อใด
  มีรังไข่และกลีบดอก
  มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยง
  มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
  มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผู้
9. ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณูนั้น ละอองเรณูถูกพัดพาไปได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้ ยกเว้น
  ลม
  แมลง
  ดิน
  น้ำ
10. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่ลูกมีโอกาสแตกต่างไปจากพ่อแม่มากที่สุด
  มะม่วงที่เจริญไปจากกิ่งตอน
  ขนุนที่เจริญไปจากการเพาะเมล็ด
  พารามีเซียมที่แบ่งตัวออกเป็น 2 ตัวเท่าๆ กัน
  ต้นชบาที่ขยายพันธุ์โดยการปักชำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile