วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่20

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โรคตาฟาง เกิดจากสาเหตุใด
  ขาดวิตามินเอ
  ขาดวิตามินบี
  ขาดวิตามินซี
  ขาดวิตามินดี
2. ข้อใดต่อไปนี้มีวิตามินครบถ้วน
  เอ บี ซี ดี
  เอ บี ซี ดี อี
  เอ บี ซี ดี อี เค
  เอ บี ซี ดี อี เค เอ็ม
3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
  ช่วยให้ดื่มน้ำได้เยอะ
  ช่วยให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานได้มีประสิทธิภาพทางกาย
  ช่วยให้แข็งแรง ทรวดทรงดี
  ช่วยให้มีความต้านทานฌรค
4. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นโรคขาดสารอาหาร
  โรคเบาหวาน
  โรคโลหิตจาง
  โรคกระดูกอ่อน
  โรคปากนกกระจอก
5. ข้อใดคือประโยชน์ของไขมัน
  ให้พลังงานแก่ร่างกาย
  ช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย
  ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
  ช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวก
6. "เกลือแร่" ในทางโภชนาการ เป็นชื่อของอะไร
  เกลือชนิดหนึ่ง
  อาหารชนิดหนึ่ง
  แร่ธาตุชนิดหนึ่ง
  สารอาหารชนิดหนึ่ง
7. ภาวะโภชนาการ หมายถึงอะไร
  อาหารที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน
  สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการบริโภคอาหาร
  สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการขาดสารอาหาร
  ปริมาณอาหารที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้รับประทาน
8. ข้อความที่แสดงรายละเอียดของฉลากอาหารมีกี่รายการ
  15 รายการ
  6 รายการ จาก 15 รายการ
  อย่างน้อย 6 รายการ จาก 15 รายการ
  ไม่ต้องแสดงครบทั้ง 15 รายการก็ได้ แล้วแต่ทางประกาศของทางราชการ
9. ผู้ที่เป็นโรคเหน็บชา ควรรับประทานอาหารในข้อใดต่อไปนี้
  ข้าวซ้อมมือ เครื่องในสัตว์ ตับ
  อาหารทะเล
  น้ำมันตับปลา ผักใบเขียว
  ผัก ผลไม้
10. สารอาหารมีกี่ชนิด
  4 ชนิด
  5 ชนิด
  6 ชนิด
  7 ชนิด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile