เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นสมบัติการแจกแจง
  (40×25)× 75 = 40 × (25×75)
  125 + (375 + 430) = (125 + 375)+ 430
  (22×175)+(22×325) = 22 × (175+325)
  (431+ 521) + 495 = 431 + (521 + 495)
2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้1.) (721 × 351) + 768,215 = 1,021,2862.) 24 × (4,392 ÷ 12) = 8,8743.) (7,653,100 – 6,972,511) × 2 = 1,361,178ข้อใดถูกต้อง
  ข้อ 1.), 2.), 3.)
  ข้อ 1.), 2.)
  ข้อ 1.), 3.)
  ข้อ 2.), 3.)
3. นิดขายบ้านได้เงินมา 3,750,000 บาท นำเงินไปฝากธนาคารครึ่งหนึ่งที่เหลือซื้อสลากออมสิน 8,500 บาท และซื้อที่ดิน 60 ตารางวาตารางวาละ 18,000 บาท นิดเหลือเงินกี่บาท
  768,500 บาท
  786,500 บาท
  796,500 บาท
  799,750 บาท
4. ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากัน
  1,592 – (897–112) = (1,592–897) –112
  (112×29) + 25 = (112×25) + (29×25)
  (297×32)+(103×32) = (297+103)×32
  365+(115+432) = (365+115)+(365+432)
5. 1,344 ÷ 48 = .........จากประโยคสัญลักษณ์สร้างโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใด
  ขนมปังหนึ่งปีบมี 1,344 ชิ้น แบ่งใส่ถุง ถุงละ 48 ชิ้น ได้ทั้งหมดกี่ถุง
  ลูกกวาดหนึ่งถุงมี 48 เม็ด ลูกกวาด 1,344 ถุง มีทั้งหมดกี่เม็ด
  พี่มีเงิน 1,344 บาท ซื้อขนมไป 48 บาท พี่เหลือเงินกี่บาท
  มีดอกไม้ 1,344 ดอก นำไปถวายพระ 48 ดอก เหลือดอกไม้กี่ดอก
6. มานพขายเสื้อยืดได้เงิน 1,590 บาท ขายเสื้อราคาตัวละ 53 บาท ข้อใดถูกต้อง
  มานพขายเสื้อได้มากกว่า 40 ตัว
  มานพขายเสื้อได้มากกว่า 50 ตัว
  มานพขายเสื้อได้น้อยกว่า 20 ตัว
  มานพขายเสื้อได้น้อยกว่า 40 ตัว
7. 30 × (425 + 375) มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
  (30 + 425) × (30 + 375)
  (30×425) + (30×375)
  (30 + 425) + (30 + 375)
  (30×425) × (30×375)
8. (1,250 + 1,150) × 32 = (...... × 32) + (...... × 32) ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
  32 1,250
  1,250 1,150
  32 32
  1,150 32
9. 603,975,182 – 468,921,063 มีค่ามากกว่า 128,349,555 อยู่เท่าไร
  5,704,654
  6,704,564
  6,740,564
  6,804,564
10. “พ่อมีเงินอยู่ 375,900 บาท แม่มีเงิน 495,650 บาท พ่อและแม่เอาเงินมารวมกันแล้วนำไปซื้อบ้านราคา 1,199,900 บาท”ควรตั้งคำถามว่าอย่างไร
  จะเหลือเงินกี่บาท
  รวมเป็นเงินทั้งหมดกี่บาท
  ยังขาดเงินอยู่อีกกี่บาท
  จะยืมใครได้อีก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile