แนวสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นความหมายของการสื่อสาร
  การส่งข่าว
  การส่งข่าว รับสาร
  การเขียนจดหมาย
  การติดต่อระหว่างมนุษย์และมีการตอบสนอง
2. ข้อใดเป็นการส่งสารด้วยอวัจนภาษา
  เขาหัวเราะร่วน เมื่อได้ฟังเรื่องตลก
  พออ่านนวนิยายจบ น้ำตาเธอก็ไหลริน
  เมื่อเขากวักมือเรียก เธอก็เดินเข้ามา
  เมื่อเขาฟังเพลงที่เกี่ยวกับพระคุณของแม่ เขาถึงกับน้ำตาซึม
3. ผู้รับสารเกิดความรู้สึกในข้อใด ถ้าผู้ส่งสารแต่งกายสุภาพ
  นิยม
  เชื่อถือ
  ยำเกรง
  ชื่นชม
4. ข้อใดเป็นสำนวนการประพันธ์
  ต่อคำถามของผู้สื่อข่าว ท่านรองเปิดเผยว่า...
  สองโจรบุกกระหน่ำร้านทองที่สะพานดำ
  ร่างเล็กผอมบางจนเห็นกระดูกไหปลาร้า
  การจัดการประกวดภาพเขียนครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งที่ ๒
5. อาการนั่งไขว่ห้าง น่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมใด
  พ่อ-แม่
  เพื่อนสนิท
  ญาติผู้ใหญ่
  ครูบาอาจารย์
6. ถ้าเพื่อนของนักเรียนมาชวนไปเที่ยวในขณะที่นักเรียนกำลังดูหนังสือสอบนักเรียนไม่ไปสถานการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคของการสื่อสารในด้านใด
  สาร
  สื่อ
  ผู้สื่อสาร ผู้รับสาร
  กาลเทศะ
7. ข้อใดจัดเป็นสาร
  จดหมาย
  ผู้ส่งจดหมาย
  ข้อความในจดหมาย
  ผู้เขียนจดหมาย
8. ข้อใดเป็นสำนวนภาษาสามัญ
  ณ ที่แห่งหนึ่งอยู่ในราวกลางหุบเขา ไม่สู้ห่างจากแม่น้ำน้อยนัก
  ข้าพเจ้าพบตัวเองอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่คับแคบ และอึมทึม
  แขนนั้นขาวผ่องทั้งกลมทั้งเรียว และอ่อนหยัด มือที่จับช้อนอาหารมีผิวขาวละเอียด
  งานพัฒนาเป็นงานที่ลำบาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกคน
9. ข้อใดเป็นการสื่อสารที่สัมฤทธิผล
  ผู้ส่งและผู้รับติดต่อกันโดยตรง
  ผู้ส่งและผู้รับมีความเข้าใจตรงกัน
  ผู้ส่งสารได้ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของตน
  ผู้รับสารตอบสนองผู้ส่งด้วยความเข้าใจและพอใจ
10. การสื่อสารที่ดี นอกจากจะมีองค์ประกอบของการสื่อสารแล้ว สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอีกประการหนึ่งคือ
  ความชัดเจนของสาร
  ความจริงใจของผู้สื่อสาร
  ความเข้าใจของผู้รับ
  กาลเทศะ และสภาพแวดล้อมเพื่อผู้รับสารจะได้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile