O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2

,https://pakornkrits.wordpress.com/tag/ข้อสอบ-onet-56-พร้อมเฉลย,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสีจากสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี ข้อใดไม่เหมาะกับหลักการวิเคราะห์โดยใช้วิธีนี้
  องค์ประกอบของสีในใบไม้
  องค์ประกอบของสีในน้ำส้มสายชูกลั่น
  องค์ประกอบของสีในปากกาเมจิก
  องค์ประกอบของสีที่ใช้ย้อมผ้าสีดำ
2. ม้าและม้าลายมีจำนวนโครโมโซนเป็น 64 แท่ง และ 44 แท่งตามลำดับ ลูกผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างม้า กับม้าลาย จะมีจำนวนโครโมโซนของเซลล์ร่างกายเป็นกี่แท่ง
  44
  แท่ง
  54 แท่ง
  64
3. นำของเหลวชนิดหนึ่งไประเหยแห้ง พบว่าไม่มีสารใดเหลืออยู่ในภาชนะเลย การสรุปที่ดีที่สุดเกี่ยวกับของเหลวชนิดนี้คือข้อใด
  1.
  เป็นสารละลาย
  2.
  เป็นสารบริสุทธิ์
4. การสับหรือบดอาหารให้มีขนาดเล็กจะมีผลต่อการย่อยอย่างไร
  กลืนง่ายและดูดซึมง่าย
  ชิ้นอาหารมีขนาดเล็ก ดูดซึมง่าย
  อาหารซึมผ่านผนังลำไส้เล็กได้ง่าย
  อาหารมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำย่อยได้มาก
5. นักเรียนโรงเรียนหนึ่งต้องการตรวจสอบสมมติฐานที่ว่า “สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการรับ และคายความร้อนได้ไม่เท่ากัน” นักเรียนจึงเลือกใช้น้ำประปา ดินเหนียว ดินทราย และเศษไม้เล็กๆ ในการทดลอง ให้ความร้อนจนอุณหภูมิของสารเพิ่มขึ้นจนถึง 40 องศาเซลเซียส ปัจจัยในข้อใดที่ต้อง จัดให้เหมือนกัน
  สถานะของสาร

  ปริมาณสาร
  สถานะของสาร
6. ชายสองคนเดินขึ้นเขาพร้อมกัน ถ้าชายสองคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันแต่มีกำลังเท่ากัน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการเดินเพื่อให้ถึงยอดเขา
  ชายทั้งสองใช้เวลาเท่ากัน
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลามากกว่า
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลาน้อยกว่า
  ไม่สามารถสรุปได้ เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ
7. เมื่อพลังงานในสารอาหารถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่อไปได้เพียง 10% ถ้าไก่ตัวหนึ่ง กินเมล็ดข้าวเปลือกจำนวน 2,500 เมล็ดต่อวัน ปริมาณพลังงานที่ไก่ตัวนี้สามารถใช้สร้างเป็นเนื้อเยื่อ เทียบได้กับเมล็ดข้าวเปลือกจำนวนเท่าใด
  25 เมล็ด
  250 เมล็ด
  2,500 เมล็ด
  25,000 เมล็ด
8. โยนวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  วัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์
  วัตถุมีอัตราเร็วเป็นศูนย์
  วัตถุมีความเร่งเป็นศูนย์
  วัตถุมีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักก่อนโยน
9. การรับประทานผักดิบกับน้ำพริก เมื่อเทียบกับการรับประทานผักชนิดเดียวกันที่ผ่านการต้มเป็น ระยะเวลานาน ผักทั้งสองแบบมีปริมาณวิตามินชนิดใดแตกต่างกันมากที่สุด
  วิตามิน เอ
  วิตามิน ซี
  วิตามิน ดี
  วิตามิน อี
10. ชายสองคนเดินขึ้นเขาพร้อมกัน ถ้าชายสองคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันแต่มีกำลังเท่ากัน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการเดินเพื่อให้ถึงยอดเขา
  ชายทั้งสองใช้เวลาเท่ากัน
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลามากกว่า
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลาน้อยกว่า
  ไม่สามารถสรุปได้ เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile