แบบทดสอบออนไลน์ บทที่ 1 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

,จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียวข้อเดียว,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4 คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
  แป้นพิมพ์, ซีพียู.
  แผ่นซีดี, จอภาพ.
  สแกนเนอร์, ไมโครโฟน.
  เมาส์, แฟลชไดรฟ์
2. ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงจะช่วยลดภาวะโลกร้อน
  ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และพิมพ์งานเมื่อจำเป็น.
  เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย.
  ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ.
  ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์ Inkjet เท่านั้น
3. กระบวนการในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์.
  โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก.
  หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)
  หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (RAM).
4. ถ้าจิ๋มศรีต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยในการเล่นเกมได้สะดวกกว่าเมาส์ นักเรียนจะแนะนำให้จิ๋มศรีซื้ออุปกรณ์ใดแทนเมาส์
  ไจโรสโคปิก เมาส์
  ลูกกลมควบคุม.
  แท่งชี้ควบคุม.
  จอยสติ๊ก.
5. ห้องสมุดแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาระบบการยืมหนังสือโดยสามารถบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือลงบนบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเขียนด้วยมือ ระบบนี้ควรใช้เทคโนโลยีในข้อใด
  Smart Card.
  Fingerprint.
  Barcode
  Wi-Fi
6. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
  หน่วยความจำสำรองเป็นหน่วยความจำที่มีคุณลักษณะแบบ Valatile.
  รหัส ASCII และ EBCIDIC เป็นการวางรหัสตัวอักษรที่ใช้ขนาด 8 บิต
  การบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดีใช้เทคโนโลยีแบบแม่เหล็ก.
  หมายเลขไอพีเป็นหมายเลขที่ใช้กำกับ Network Interface Card.
7. ข้อใดเป็นการใช้งานโปรแกรม Google Earth ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
  ใช้โปรแกรม Google Earth ค้นหาภาพถ่าย.
  ใช้โปรแกรม Google Earth สำรวจถนนเพื่อการเดินทาง.
  ใช้โปรแกรม Google Earth สร้างภาพกราฟิกสามมิติ.
  ใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์
8. ในการเลือกซื้อแป้นพิมพ์เพื่อการใช้งาน ควรพิจารณาจากสิ่งใด เป็นสำคัญ
  ราคาถูก.
  มีความสวยงาม.
  มีขนาดเล็กกะทัดรัด.
  มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน
9. การใช้งานคอมพิวเตอร์ในข้อใด อยู่ในขั้นจัดเก็บข้อมูล
  กุ้ง ใช้แป้นพิมพ์ไร้สายพิมพ์รายงาน.
  น้ำหวาน บันทึกงานวิจัยเชิงปริมาณลงในแผ่น DVD-R
  ต้อย ใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4.
  สาว สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต.
10. ข้อใด ไม่มี ระบบการทำงานพื้นฐานแบบคอมพิวเตอร์
  เครื่องคิดเลข.
  นาฬิการะบบดิจิทัล.
  เครื่องฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ.
  เครื่องคำนวณร้านสะดวกซื้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile