ภาษาไทย acp

,ภาษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

  1
  กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
  กิจกรรมที่คนทั่วโลกต้องทำเหมือนกัน
  เป็นกฎหมายของแต่ละประเทศ
2. อ่านร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษา

เมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชา

เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน

“เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน” หมายถึงข้อใด
  อุปกรณ์การเรียนสำคัญกับนักเรียน
  อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  ความรู้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต
  ความรู้เป็นเครื่องมือทำให้คนร่ำรวย
3. คำในข้อใดประสมสระ โอะ
  ฝัน
  ฝาด
  ฝั่ง
  ฝน
4. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

  2
  คำแนะนำ
  คำสั่งสอน
  คำชักชวน
5. “ภาธรเก็บโทรศัพท์มือถือได้จึงนำส่งครู เพื่อประกาศหาเจ้าของ” จากข้อความที่อ่าน ภาธรมีคุณธรรมในข้อใด
  มีเมตตา
  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  มีความซื่อสัตย์
  ขยัน
6. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

บ้านเข้มอยู่ติดกับทะเล ซึ่งพ่อแม่ของเข้มก็ทำอาชีพประมงและทุกๆ วัน เข้มก็จะออกไปหาปลากับพ่อ ซึ่งพ่อของเข้มสอนเข้มในเกี่ยวกับวิธีการจับปลาจนปัจจุบันเข้มมีความชำนาญในการจับปลา

จากบทความเข้มรู้จักวิธีการจับปลาได้อย่างไร

  ดูวิธีการทำแล้วนำมาปฏิบัติ
  อ่านจากในหนังสือ
  จดบันทึกกระบวนการจับปลา
  พ่อเป็นคนสอน
7. “ครอบครัวนิดอยู่รวมกันหลายคน มี พ่อ แม่ ปู่ ย่า นิด และน้องอีกสองคน ทุกคนในครอบครัวรักกัน ช่วยเหลือกัน ทุกคนมีหน้าที่ ส่วนหน้าที่ของน้องนิดคือช่วยแม่ทำงานบ้าน” จากข้อความมีใจความสำคัญอย่างไร
  การอยู่ร่วมกัน
  ทุกคนต้องทำงาน
  ความรักของพ่อและแม่
  ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม
8. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

  2
  คนที่มาหาของป่า
  คนที่มาตัดไม้
  คนที่มาเที่ยวป่า
9. ข้อใดอ่านผิด
  กิจกรรม อ่านว่า กิด – จะ – กำ
  ธนาคาร อ่านว่า ทะ – นา – คาน
  ประสบการณ์ อ่านว่า ปะ – สบ – กาน
  อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา – สา – ละ – หะ – บู – ชา
10. “ขณะที่วีระไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่เห็นคุณยายคนหนึ่งกำลังจะเดินข้ามถนน” จากเหตุการณ์นี้ วีระควรพูดอย่างไร
  พูดคุยกับคุณยายว่าจะพาข้ามถนน
  พูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณยายน่าสงสาร
  พูดขอให้คุณพ่อคุณแม่พายายข้ามถนน
  พูดคุยกับคุณยายว่าหลานยายไปไหน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile