ภาษาไทย acp

,ภาษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

  2
  คนที่มาหาของป่า
  คนที่มาตัดไม้
  คนที่มาเที่ยวป่า
2. อ่านร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษา

เมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชา

เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน

“เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน” หมายถึงข้อใด
  อุปกรณ์การเรียนสำคัญกับนักเรียน
  อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  ความรู้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต
  ความรู้เป็นเครื่องมือทำให้คนร่ำรวย
3. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

  2
  คำแนะนำ
  คำสั่งสอน
  คำชักชวน
4. “ภาธรเก็บโทรศัพท์มือถือได้จึงนำส่งครู เพื่อประกาศหาเจ้าของ” จากข้อความที่อ่าน ภาธรมีคุณธรรมในข้อใด
  มีเมตตา
  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  มีความซื่อสัตย์
  ขยัน
5. คำในข้อใดประสมสระ โอะ
  ฝัน
  ฝาด
  ฝั่ง
  ฝน
6. “ครอบครัวนิดอยู่รวมกันหลายคน มี พ่อ แม่ ปู่ ย่า นิด และน้องอีกสองคน ทุกคนในครอบครัวรักกัน ช่วยเหลือกัน ทุกคนมีหน้าที่ ส่วนหน้าที่ของน้องนิดคือช่วยแม่ทำงานบ้าน” จากข้อความมีใจความสำคัญอย่างไร
  การอยู่ร่วมกัน
  ทุกคนต้องทำงาน
  ความรักของพ่อและแม่
  ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม
7. “ขณะที่วีระไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่เห็นคุณยายคนหนึ่งกำลังจะเดินข้ามถนน” จากเหตุการณ์นี้ วีระควรพูดอย่างไร
  พูดคุยกับคุณยายว่าจะพาข้ามถนน
  พูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณยายน่าสงสาร
  พูดขอให้คุณพ่อคุณแม่พายายข้ามถนน
  พูดคุยกับคุณยายว่าหลานยายไปไหน
8. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

  1
  กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
  กิจกรรมที่คนทั่วโลกต้องทำเหมือนกัน
  เป็นกฎหมายของแต่ละประเทศ
9. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

บ้านเข้มอยู่ติดกับทะเล ซึ่งพ่อแม่ของเข้มก็ทำอาชีพประมงและทุกๆ วัน เข้มก็จะออกไปหาปลากับพ่อ ซึ่งพ่อของเข้มสอนเข้มในเกี่ยวกับวิธีการจับปลาจนปัจจุบันเข้มมีความชำนาญในการจับปลา

จากบทความเข้มรู้จักวิธีการจับปลาได้อย่างไร

  ดูวิธีการทำแล้วนำมาปฏิบัติ
  อ่านจากในหนังสือ
  จดบันทึกกระบวนการจับปลา
  พ่อเป็นคนสอน
10. ข้อใดอ่านผิด
  กิจกรรม อ่านว่า กิด – จะ – กำ
  ธนาคาร อ่านว่า ทะ – นา – คาน
  ประสบการณ์ อ่านว่า ปะ – สบ – กาน
  อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา – สา – ละ – หะ – บู – ชา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile