วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น

,-กิจการวิทยุสมัครเล่นกับอวกาศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ARQ ช่วยแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้อย่างไร
  binary codes พิเศษช่วยแก้ไขข้อมูลอัตโนมัติ
  polynomial codes พิเศษช่วยแก้ไขข้อมูลอัตโนมัติ
  หากตรวจพบความผิดพลาด จะมีการใช้ข้อมูลสำรองแทน
  หากตรวจพบความผิดพลาด จะมีการร้องขอให้ส่งข้อมูลซ้ำ
2. ข้อแตกต่างระหว่าง direct FSK และ audio FSK คือ
  direct FSK ประยุกต์ใช้สัญญาณข้อมูลในภาคส่ง VFO
  audio FSK มีการตอบสนองความถี่ที่ดีกว่า
  direct FSK ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคู่ DC
  audio FSK สามารถส่งได้ทุกช่วง
3. การรับสัญญาณ SSTV จะเริ่มต้นการสร้างภาพใหม่โดย
  โทนความถี่ซึ่งใช้งานโดยเฉพาะ
  ระยะเวลาที่ผ่านไป
  โทนทางแอมพลิจูดซึ่งใช้งานโดยเฉพาะ
  สัญญาณ two-tone
4. ข้อใดคือความหมายของคำว่า baud
  จำนวนสัญลักษณ์ข้อมูล (data symbol) ที่ถูกส่งต่อวินาที
  จำนวนตัวอักษรที่ถูกส่งต่อวินาที
  จำนวนตัวอักษรที่ถูกส่งต่อนาที
  จำนวนคำที่ถูกส่งต่อนาที
5. โดยปกติเราจะแจ้งสัญญาณเรียกขานอย่างไร ในขณะ pileup หรือในรายการแข่งขัน
  แจ้งสัญญาณเรียกขานเต็มครั้งเดียวหรือสองครั้ง
  แจ้งสัญญาณเรียกขานสองตัวสุดท้ายจนกว่าจะสามารถติดต่อได้
  แจ้งสัญญาณเรียกขานเต็มพร้อมทั้งแจ้งตำแหน่งที่ตั้งแบบ grid square
  แจ้งสัญญาณเรียกขานของสถานี DX สามครั้ง และแจ้งสัญญาณเรียกขานของสถานีตนเองสามครั้ง
6. vestigial sideband modulation คือ
  การผสมคลื่นแบบ AM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ sideband ที่สมบูรณ์และถูกส่งออก
  รูปแบบของการผสมคลื่นที่ sideband ด้านหนึ่งถูกสลับด้าน
  การส่ง FM แบบ narrow-band โดยการกรอง sideband ด้านหนึ่งจากเสียง ก่อนที่จะถูกผสมกับความถี่แล้วถูกส่งออกมา
  การผสมคลื่นแบบกว้างโดยการประยุกต์การผสมคลื่นแบบ FM ตามแบบของการผสมคลื่นแบบ single sideband
7. รูปแบบการสื่อสารแบบดิจิตอล (digital) รูปแบบใดไม่สนับสนุนการทำงานแบบ keyboard to keyboard
  Winlink
  RTTY
  PSK31
  MFSK
8. ข้อใดจะเกิดขึ้นเมื่อวงรีอันหนึ่งใน FSK ข้ามหน้าจอและหายไป
  การเลือกรับสัญญาณหายไปและมีปัญหาเกิดขึ้น
  ตัวกรองสัญญาณมีปัญหา
  ภาครับทำงานผิดพลาดไป 5 kHz จากความถี่ที่ต้องการรับ
  การกำหนดช่วงของสัญญาณทำงานผิดพลาด
9. ข้อใดคือชนิดของ frame ที่ APRS ใช้ส่งข้อมูล
  unnumbered information
  disconnect
  acknowledgement
  connect
10. การสื่อสารแบบดิจิตอล (digital) รูปแบบใดใช้แถบความถี่ (bandwidth) แคบที่สุด
  MFSK16
  170-Hz shift, 45 baud RTTY
  PSK31
  300-baud packet
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile