หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน

หน่วยที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 248 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  10
  20
  30
  40
2. 154 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100111102
  100110102
  100001012
  110102
3. 378 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  30
  31
  32
  33
4. 11001112 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  100
  103
  106
  108
5. 264 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000100002
  1011010112
  1000010002
  1010101012
6. 59 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1100012
  1010012
  1100102
  1110112
7. 1011011012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  365
  370
  384
  391
8. 365 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1011011012
  1111011012
  1010011012
  1000101012
9. 231 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  100101112
  111001112
10. 10111002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  84
  92
  103
  120
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS