หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน

หน่วยที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 11011002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  159
  135
  117
  108
2. 59 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1100012
  1010012
  1100102
  1110112
3. 101 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  11001012
  1100012
  1110002
  1110102
4. 41216 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110011012
  100000100102
  110010010102
  110100110012
5. 1116 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  3
  7
  11
  17
6. 1758 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10001012
  10111012
  11111012
  10110112
7. 152 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  100101112
  100110002
8. 10102/1012 มีค่าเท่าไร
  1002
  112
  102
  12
9. 638 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  34
  51
  67
  72
10. 10011002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  46
  56
  66
  76
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS