วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่10

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อนามัยเจริญพันธุ์เป็นเรื่องสำหรับบุคคลกลุ่มใด
  ทุกกลุ่ม
  กลุ่มวัยรุ่น
  กลุ่มผู้ใหญ่
  กลุ่มวัยทอง
2. คำถามข้อใดที่มีผลต่อสภาพจิตใจของวัยรุ่นที่ชอบมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด
  ถ้าทำลงไปแล้วไม่เสียใจหรือ
  ถ้าจะทำให้นึกถึงหัวอกพ่อแม่บ้าง
  ถ้าทำเช่นนี้ไม่กลัวเสียชื่อวงศ์ตระกูลหรือ
  ถ้าติดเอดส์หรือตั้งครรภ์แล้วจะทำอย่างไร
3. เพื่อนลักษณะใดที่ควรเตือนมากที่สุด
  สนใจการเรียนน้อย
  มักคบกับเพื่อนที่มีอายุมากกว่า
  ชอบเล่นกีฬามากจนผลการเรียนลดลง
  เพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
4. คาถา ๕ ข้อ เพื่อป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ข้อใดดีที่สุด
  ต้องมีสติ
  ลุกหนีทันที
  รู้จักปฏิเสธ
  วางแผนและตัดสินใจ
5. ผู้ชายที่มาลวนลามแล้วผู้หญิงลุกหนีโดยทันที นับว่าปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
  ถูกต้อง เพราะถ้าไม่หนีอาจถูกล่วงเกินมากกว่านี้
  ถูกต้อง เพราะจะทำให้เขาไม่กล้าทำกับคนอื่นอีก
  ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการเสียมารยาท ควรใช้วิธีอื่น
  ไม่ถูกต้อง เพราะเขาอาจจะเลิกพฤติกรรมนี้เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป
6. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรตรวจเมื่อใดจึงเหมาะสมที่สุด
  ก่อนนอน
  ขณะอาบน้ำ
  เมื่ออยู่ว่างๆ
  รู้สึกเจ็บเต้านม
7. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ เพราะอะไร
  ได้ เพราะสภาพสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันสูง
  ได้ เพราะบางครั้งคนเรามีเพศสัมพันธ์แบบอุบัติเหตุ
  ไม่ได้ เพราะการมีเพศสัมพันธ์เป็นไปโดยรู้ตัวว่าทำอะไรลงไป
  ไม่ได้ เพราะการมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่เกิดจากการยินยอมของทั้งสองฝ่าย
8. การเตือนเพื่อนจะเกิดประโยชน์เบื้องต้นต่อเพื่อนอย่างไร
  เป็นคนน่านับถือ
  พ้นวัฏจักร โง่ จน เจ็บ
  ยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้น
  ช่วยให้มีอนาคตที่ดีกว่านี้
9. อนามัยเจริญพันธุ์มีองค์ประกอบกี่ข้อ
  ๗ ข้อ
  ๘ ข้อ
  ๙ ข้อ
  ๑๐ ข้อ
10. การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศภายในบ้านของตนเองควรปฏิบัติตามข้อใด
  คิดถึงวิธีป้องกันตนเองถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้น
  ไม่ติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ต
  ควรปิดรั้วบ้าน ปิดประตูบ้านให้มิดชิด อย่าประมาท
  ติดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้บริเวณใกล้ๆ โทรศัพท์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile