เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ป.4 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การทำงานของคอมพิวเตอร์ เกี่ยวข้องกับพลังงานใด
  พลังงานความร้อน
  พลังงานลม
  พลังงานไฟฟ้า
  พลังงานแสง
2. คำพูดหรือการแสดงท่าทางของมนุษย์ เปรียบได้กับสิ่งใดของคอมพิวเตอร์
  ซีพียู
  แผ่นดิสก์
  เมาส์
  จอภาพ
3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์
  โปรแกรม
  จอภาพ
  หน่วยประมวลผล
  แป้นพิมพ์
4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  ไอคอน
  เมาส์
  แถบสถานะ
  นาฬิกา
5. หน่วยความจำแรม (RAM) และรอม (ROM) จะอยู่ส่วนใดของคอมพิวเตอร์
  แป้นพิมพ์
  หน่วยประมวลผล
  ซอฟต์แวร์
  จอภาพ
6. แถบสถานะ คืออะไร
  ส่วนที่บอกตำแหน่งการเรียกใช้งาน
  ส่วนที่แสดงชื่อโปรแกรมต่างๆ
  รูปเล็กๆ ใช้แทนคำสั่ง
  ส่วนที่ใช้งาน
7. ซอฟต์แวร์ คืออะไร
  อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
  ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์
8. เครื่องมือควบคุมตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพ คือข้อใด
  ไอคอน
  เมาส์
  แป้นพิมพ์
  ซีพียู
9. เมื่อคอมพิวเตอร์รับข้อมูลแล้ว จะส่งข้อมูลมาที่ใด
  แผ่นดิสก์
  จอภาพ
  ซีพียู
  แป้นพิมพ์
10. การกดปุ่มที่ตัวเมาส์ ต้องใช้นิ้วใด
  นิ้วชี้และนิ้วกลาง
  นิ้วกลางและนิ้วนาง
  นิ้วกลางและนิ้วก้อย
  นิ้วหัวแม่มือ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile