เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ป.4 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คอมพิวเตอร์ มีต้นกำเนิดมาจากสิ่งใด
  เครื่องคิดเลข
  โทรทัศน์
  ลูกเต๋า
  ลูกคิด
2. หน่วยความจำแรม (RAM) และรอม (ROM) จะอยู่ส่วนใดของคอมพิวเตอร์
  แป้นพิมพ์
  หน่วยประมวลผล
  ซอฟต์แวร์
  จอภาพ
3. คำพูดหรือการแสดงท่าทางของมนุษย์ เปรียบได้กับสิ่งใดของคอมพิวเตอร์
  ซีพียู
  แผ่นดิสก์
  เมาส์
  จอภาพ
4. การกดปุ่มที่ตัวเมาส์ ต้องใช้นิ้วใด
  นิ้วชี้และนิ้วกลาง
  นิ้วกลางและนิ้วนาง
  นิ้วกลางและนิ้วก้อย
  นิ้วหัวแม่มือ
5. การทำงานของคอมพิวเตอร์ เกี่ยวข้องกับพลังงานใด
  พลังงานความร้อน
  พลังงานลม
  พลังงานไฟฟ้า
  พลังงานแสง
6. ซอฟต์แวร์ คืออะไร
  อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
  ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์
7. เครื่องมือควบคุมตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพ คือข้อใด
  ไอคอน
  เมาส์
  แป้นพิมพ์
  ซีพียู
8. ข้อใดไม่ใช่ส่วนที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  ไอคอน
  เมาส์
  แถบสถานะ
  นาฬิกา
9. แถบสถานะ คืออะไร
  ส่วนที่บอกตำแหน่งการเรียกใช้งาน
  ส่วนที่แสดงชื่อโปรแกรมต่างๆ
  รูปเล็กๆ ใช้แทนคำสั่ง
  ส่วนที่ใช้งาน
10. ข้อใดคือขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
  จัดเก็บ -> แสดงผล -> ประมวลผล -> รับข้อมูล
  รับข้อมูล -> ประมวลผล -> แสดงผล -> จัดเก็บ
  ประมวลผล -> จัดเก็บ -> รับข้อมูล -> แสดงผล
  รับข้อมูล -> จัดเก็บ -> ประมวลผล -> แสดงผล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile