วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

,วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำว่า ´shoe´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  กางเกง
  รองเท้า
  เข็มขัด
  เสื้อคลุม
2. คำว่า ´learner´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ผู้เรียน
  ปัญญา
  สติ
  ความรู้
3. คำว่า ´fairy´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เทวดา
  นางฟ้า
  เทพบุตร
  เทพธิดา
4. คำว่า ´achieve´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ทำให้สำเร็จ
  ยอม
  ไม่สำเร็จ
  ไม่เรียบร้อย
5. ´They are´ ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด
  they´are
  Ary they
  They are
  They´re
6. คำว่า ´corn´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  มะพร้าว
  ข้าวโพด
  ทุเรียน
  ส้ม
7. คำว่า ´foot´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เท้า
  แขน
  มือ
  ขา
8. คำว่า ´year´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ปี
  เดือน
  วัน
  อาทิตย์
9. คำว่า ´idle´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ขยัน
  พยายาม
  เกียจคร้าน
  ความต้องการ
10. คำว่า ´autumn´ หมายถึงฤดูอะไร
  ฤดูใบไม้ร่วง
  ฤดูฝน
  ฤดูหนาว
  ฤดูร้อน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile