สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การรักษาโรคด้วยวิธีใด ที่ไม่ส่งผลข้างเคียงทำให้เกิดโครโมโซมผิดปกติ
  การฉายรังสี
  การใช้ยาหรือสารเคมีบางชนิด
  การใช้รังสีความร้อน
  การผ่าตัด
2. ข้อใดเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย
  ตาบอดสี
  หัวล้าน
  ผิวหนังมีสะเก็ดดำทั้งตัว
  ธาลัสซีเมีย
3. ข้อความในข้อใด ที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างดีเอ็นเอกับอาร์เอ็นเอ ได้ถูกต้องที่สุด
  ดีเอ็นเอมีสายเดี่ยว และอาร์เอ็นเอมีสายคู่เสมอ
  โครงสร้างของอาร์เอ็นเอซับซ้อนกว่าโครงสร้างของดีเอ็นเอ
  ดีเอ็นเอมีโครงสร้างได้หลายรูปแบบ แต่อาร์เอ็นเอมีโครงสร้างแบบเดียว
  อาร์เอ็นเอจะไม่มีสภาพคงทนเท่ากับดีเอ็นเอ
4. ฝาแฝดคู่หนึ่ง มีลักษณะเหมือนกันมาก โดยเป็นเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน นักเรียนคิดว่าแฝดคู่นี้เกิดขึ้นจาก
  อสุจิ 2 ตัว ผสมกับไข่ 2 ใบ
  อสุจิ 2 ตัว ผสมกับไข่ 1 ใบ
  อสุจิ 1 ตัว ผสมกับไข่ 2 ใบ
  อสุจิ 1 ตัว ผสมกับไข่ 1 ใบ
5. หากชายปกติคนหนึ่งแต่งงานกับหญิงที่เป็นธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นความผิดปกติบนโครโมโซมร่างกาย ลูกที่เกิดจากชายหญิงคู่นี้จะมีลักษณะอย่างไร
  ลูกทั้งหมดปกติ
  ลูกทั้งหมดเป็นโรคธาลัสซีเมีย
  ลูกทั้งหมดมียีนของโรคธาลัสซีเมียแฝงอยู่
  ลูก 50% ปกติ แต่ลูกอีก 50% มียีนของโรคธาลัสซีเมียแฝงอยู่
6. โครโมโซมร่างกายที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนทุกประการ มีหน้าที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตเดียวกัน เรียกว่าอะไร
  โฮโมไซกัสโครโมโซม
  โฮโมโลกัสโครโมโซม
  เฮเทอโรไซกัสโครโมโซม
  เฮเทอโรโลกัสโครโมโซม
7. ลักษณะความผิดปกติชนิดใด ที่อยู่บนโครโมโซมเพศชาย (โครโมโซม Y)
  ตาบอดสี
  เลือดไหลไม่หยุด
  นิ้วเท้ามีพังพืด
  หัวล้าน
8. อาร์เอ็นเอชนิดใดที่ทำหน้าที่นำส่งข้อมูลทางพันธุกรรม
  ทีอาร์เอ็นเอ
  เอ็มอาร์เอ็นเอ
  อาร์อาร์เอ็นเอ
  เอสอาร์เอ็นเอ
9. เราสามารถพบดีเอ็นเอได้ในออร์แกร์เนลล์ชนิดใด
  ไรโบโซม
  ไมโทคอนเดรีย
  ไลโซโซม
  เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม
10. ข้อความในข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมโดยยีน
  ลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกได้
  ลักษณะที่สืบต่อโดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์
  ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการรับสารบางชนิด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile