สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การแปรผันทางพันธุกรรมลักษณะใด จัดเป็นการแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง
  การห่อลิ้น
  ความสูง
  สีผิว
  น้ำหนักตัว
2. การรักษาโรคด้วยวิธีใด ที่ไม่ส่งผลข้างเคียงทำให้เกิดโครโมโซมผิดปกติ
  การฉายรังสี
  การใช้ยาหรือสารเคมีบางชนิด
  การใช้รังสีความร้อน
  การผ่าตัด
3. ฝาแฝดคู่หนึ่ง มีลักษณะเหมือนกันมาก โดยเป็นเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน นักเรียนคิดว่าแฝดคู่นี้เกิดขึ้นจาก
  อสุจิ 2 ตัว ผสมกับไข่ 2 ใบ
  อสุจิ 2 ตัว ผสมกับไข่ 1 ใบ
  อสุจิ 1 ตัว ผสมกับไข่ 2 ใบ
  อสุจิ 1 ตัว ผสมกับไข่ 1 ใบ
4. ชายคนหนึ่งมีลักษณะที่แสดงออกบนยีน เป็น WwBBccDd ชายคนนี้จะมีลักษณะที่แสดงให้เห็นจากภายนอกเป็นเช่นใด (กำหนด W เป็นยีนผิวขาว w เป็นยีนผิวคล้ำ B เป็นยีนตาสีดำ b เป็นยีนตาสีฟ้า C เป็นยีนขนตาโค้งงอน c เป็นยีนขนตาตรง D เป็นยีนผมตรง และ d เป็นยีนผมหยิก โดยยีนที่เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ คือ ยีนที่มีความเด่นกว่า สามารถข่มยีนที่เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กได้)
  ผิวขาว ตาสีดำ ขนตาโค้งงอน ผมตรง
  ผิวขาว ตาสีดำ ขนตาตรง ผมตรง
  ผิวคล้ำ ตาสีฟ้า ขนตาโค้งงอน ผมหยิก
  ผิวขาว ตาสีฟ้า ขนตาโค้งงอน ผมหยิก
5. อาร์เอ็นเอชนิดใดที่ทำหน้าที่นำส่งข้อมูลทางพันธุกรรม
  ทีอาร์เอ็นเอ
  เอ็มอาร์เอ็นเอ
  อาร์อาร์เอ็นเอ
  เอสอาร์เอ็นเอ
6. เขม่าที่เกิดจากการปิ้งหมูย่าง จะก่อให้เกิดอันตรายในลักษณะใด
  ก่อกลายพันธุ์
  ก่อมะเร็ง
  ก่อลูกวิรูป
  ก่อเนื้องอก
7. เราสามารถพบดีเอ็นเอได้ในออร์แกร์เนลล์ชนิดใด
  ไรโบโซม
  ไมโทคอนเดรีย
  ไลโซโซม
  เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม
8. ข้อใดเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย
  ตาบอดสี
  หัวล้าน
  ผิวหนังมีสะเก็ดดำทั้งตัว
  ธาลัสซีเมีย
9. ในร่างกายของมนุษย์มีโครโมโซมทั้งสิ้นกี่แท่ง
  22 แท่ง
  23 แท่ง
  44 แท่ง
  46 แท่ง
10. โครโมโซมร่างกายที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนทุกประการ มีหน้าที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตเดียวกัน เรียกว่าอะไร
  โฮโมไซกัสโครโมโซม
  โฮโมโลกัสโครโมโซม
  เฮเทอโรไซกัสโครโมโซม
  เฮเทอโรโลกัสโครโมโซม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile