แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “ภาคหนวก” ที่มีอยู่ในการเขียนรายงาน หรือหนังสือหมายถึงข้อใด
  ส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาอย่างแท้จริงของเรื่อง
  ส่วนที่ใช้อธิบายศัพท์สำคัญที่ใช้ในหนังสือ
  ส่วนที่รวบรวมรายชื่อหนังสือที่นำมาเขียน
  ส่วนที่อธิบายถึงลำดับขั้นของการเขียนรายงาน
2. ข้อใดมีเนื้อความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ท่านเห็นเด็กหรือผู้ใหญ่บ้างไหม
  ท่านเป็นพ่อค้าหรือทนายความ
  ท่านต้องมีพี่หรือน้องแน่ๆ
  ท่านมีปากกาหรือดินสอบ้างไหม
3. ข้อใดมีโครงสร้างดังนี้ “หนังสือเล่มนี้คุณพ่อชอบอ่าน”
  ฉันชอบอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน
  น้ำยาซักผ้า “เอสเซ้นซ์” คนใช้ชอบใช้
  ใครมาช้าจะถูกทำโทษนะ
  เพื่อนของฉันชอบดูหนังเรื่องนี้
4. ข้อใดไม่ต้องการคำตอบ
  ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง
  ทำไมเธอจึงไม่ทำเลขข้อนี้
  เธอไม่ไปโรงเรียนหรือ
  ตัวไหนที่เธอต้องการ
5. ใช้ข้อความที่กำหนดให้ตอบคำถามข้อ 8 – 10�� “ความสามัคคีเป็นปึกแผ่น คือ กำลังอันแข็งกล้าที่สุดในแผ่นดิน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะบันดาลให้คนในชาติมีสมานฉันท์ มุ่งมั่นที่จะช่วยกำลังกันสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองให้สมบูรณ์ขึ้นทุกสถาน”ข้อความนี้เป็นข้อความชนิดใด
  คำสั่ง
  โอวาท
  ประกาศ
  คำแนะนำ
6. ข้อใดออกเสียงต่อเนื่องทุกคำ
  ชัยภูมิ เพชรบุรี กาฬสินธุ์
  ชลบุรี ชัยนาม สมุทรสาคร
  ธนบุรี สกลนคร อุดรธานี
  ชุมพร สุพรรณบุรี สมุทรปราการ
7. ในขณะสอบสัมภาษณ์ ถ้าท่านไม่สามารถตอบคำถามที่กรรมการถามได้ท่านควรทำอย่างไร
  ตอบว่า “ข้อนี้ไม่ทราบจริงๆ ครับ”
  ทำหน้าเศร้าเพื่อให้กรรมการสงสาร
  นั่งก้มหน้าและรอให้กรรมการถามข้อใหม่
  ยิ้มแล้วขอให้กรรมการเปลี่ยนคำถาม
8. ข้อใดเป็นลักษณะการจดบันทึกที่ดี
  เขียนหัวเรื่องที่จะบันทึกอย่างชัดเจน
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ให้แน่นอน
  จดรายละเอียดให้ได้มากที่สุดขณะฟัง
  เลือกจดเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้น
9. หัวข้อข่าวในข้อใดที่อ่านแล้ว คนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันมากที่สุด
  อย่านำของมีค่าติดตัว จดชื่อที่อยู่ใส่กระเป๋า
  “อบ” ยัน ครม.ชี้ขาดราคาอ้อยแน่ 16 นี้
  ต้นเพลิงเกิดจากบ้านหญิงเสียสติ และขี้เมา
  คตส. ออกช่อง 3 ให้ถามข้อข้องใจ
10. ประโยคใดเป็นประโยคถามให้ตอบ
  ฉันรู้นะว่าเขาเป็นคนอย่างไร
  ข้อสอบยากอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้
  ใครก็ไม่รู้มายืนอยู่หน้าบ้าน
  ทำไมไม่เชิญแขกเข้ามาในบ้านล่ะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile