แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากพฤติกรรมของบุคคลต่อไปนี้ พิจารณาได้ว่าบุคคลใดไม่ใช่เลขานุการ
  สุดาจดบันทึกการประชุมตามรูปแบบที่กำหนด
  สมศรีอ่านบันทึกการปะชุมให้สมาชิกรับรองความถูกต้อง
  ทิพวรรณทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
  อารีกล่าวเปิดการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเริ่มขึ้นและดำเนินต่อไป
2. ข้อใดออกเสียงเป็นอักษรควบกล้ำทุกคำ
  หรูหรา ผลิต แปรก
  จรด จันทรา ตลับ
  ตลาด แสรก ขรม
  ขวนขวาย ผลิ แปลก
3. “เธอขับรถเร็วหน่อยไม่ได้หรือ” ประโยคนี้มีเนื้อความอย่างไร
  ถามให้ตอบ
  แจ้งให้ทราบ
  บอกให้ทำ
  ข้อ 2 และข้อ 3
4. ประโยคใดเป็นประโยคถามให้ตอบ
  ฉันรู้นะว่าเขาเป็นคนอย่างไร
  ข้อสอบยากอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้
  ใครก็ไม่รู้มายืนอยู่หน้าบ้าน
  ทำไมไม่เชิญแขกเข้ามาในบ้านล่ะ
5. ข้อใดมีโครงสร้างดังนี้ “หนังสือเล่มนี้คุณพ่อชอบอ่าน”
  ฉันชอบอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน
  น้ำยาซักผ้า “เอสเซ้นซ์” คนใช้ชอบใช้
  ใครมาช้าจะถูกทำโทษนะ
  เพื่อนของฉันชอบดูหนังเรื่องนี้
6. ในขณะสอบสัมภาษณ์ ถ้าท่านไม่สามารถตอบคำถามที่กรรมการถามได้ท่านควรทำอย่างไร
  ตอบว่า “ข้อนี้ไม่ทราบจริงๆ ครับ”
  ทำหน้าเศร้าเพื่อให้กรรมการสงสาร
  นั่งก้มหน้าและรอให้กรรมการถามข้อใหม่
  ยิ้มแล้วขอให้กรรมการเปลี่ยนคำถาม
7. ข้อความดังกล่าวแสดงความประสงค์อะไร
  ต้องการให้ทุกคนในชาติมีความสามัคคี
  ต้องการให้ทุนคนช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญ
  ต้องการให้ทุกคนมีกำลังอันกล้าแข็งที่สุด
  ต้องการให้คนในชาติร่วมกันสร้างชาติบ้านเมือง
8. หนังสือประเภทใดที่มีความบกพร่องทางภาษาเขียนมากที่สุด
  หนังสือพิมพ์
  หนังสือสารคดี
  หนังสือนวนิยาย
  หนังสือนิตยสาร
9. หัวข้อข่าวในข้อใดที่อ่านแล้ว คนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันมากที่สุด
  อย่านำของมีค่าติดตัว จดชื่อที่อยู่ใส่กระเป๋า
  “อบ” ยัน ครม.ชี้ขาดราคาอ้อยแน่ 16 นี้
  ต้นเพลิงเกิดจากบ้านหญิงเสียสติ และขี้เมา
  คตส. ออกช่อง 3 ให้ถามข้อข้องใจ
10. ใช้ข้อความที่กำหนดให้ตอบคำถามข้อ 8 – 10�� “ความสามัคคีเป็นปึกแผ่น คือ กำลังอันแข็งกล้าที่สุดในแผ่นดิน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะบันดาลให้คนในชาติมีสมานฉันท์ มุ่งมั่นที่จะช่วยกำลังกันสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองให้สมบูรณ์ขึ้นทุกสถาน”ข้อความนี้เป็นข้อความชนิดใด
  คำสั่ง
  โอวาท
  ประกาศ
  คำแนะนำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile