แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดออกเสียงต่อเนื่องทุกคำ
  ชัยภูมิ เพชรบุรี กาฬสินธุ์
  ชลบุรี ชัยนาม สมุทรสาคร
  ธนบุรี สกลนคร อุดรธานี
  ชุมพร สุพรรณบุรี สมุทรปราการ
2. ข้อใดออกเสียงตัวสะกดด้วย
  สัปดาห์ มุกดา อาชญา
  รสนิยม วิตถาร อุณหภูมิ
  วิทยา อุกลาบาต วัชระ
  ขนิษฐา อธิษฐาน ปรากฏการณ์
3. “เธอขับรถเร็วหน่อยไม่ได้หรือ” ประโยคนี้มีเนื้อความอย่างไร
  ถามให้ตอบ
  แจ้งให้ทราบ
  บอกให้ทำ
  ข้อ 2 และข้อ 3
4. ในขณะสอบสัมภาษณ์ ถ้าท่านไม่สามารถตอบคำถามที่กรรมการถามได้ท่านควรทำอย่างไร
  ตอบว่า “ข้อนี้ไม่ทราบจริงๆ ครับ”
  ทำหน้าเศร้าเพื่อให้กรรมการสงสาร
  นั่งก้มหน้าและรอให้กรรมการถามข้อใหม่
  ยิ้มแล้วขอให้กรรมการเปลี่ยนคำถาม
5. หนังสือประเภทใดที่มีความบกพร่องทางภาษาเขียนมากที่สุด
  หนังสือพิมพ์
  หนังสือสารคดี
  หนังสือนวนิยาย
  หนังสือนิตยสาร
6. หัวข้อข่าวในข้อใดที่อ่านแล้ว คนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันมากที่สุด
  อย่านำของมีค่าติดตัว จดชื่อที่อยู่ใส่กระเป๋า
  “อบ” ยัน ครม.ชี้ขาดราคาอ้อยแน่ 16 นี้
  ต้นเพลิงเกิดจากบ้านหญิงเสียสติ และขี้เมา
  คตส. ออกช่อง 3 ให้ถามข้อข้องใจ
7. ข้อใดมีคำที่มีรูปสระออกเสียงทุกคำ
  โรคพยาธิ คุณวุฒิ ขัดสมาธิ
  ชาตินิยม ชาติพันธุ์ ชาติภูมิ
  ประวัติการณ์ ปริยัติธรรม ประวัติกาล
  ยาธาตุ โลกธาตุ ธาตุเจดีย์
8. ข้อใดมีโครงสร้างดังนี้ “หนังสือเล่มนี้คุณพ่อชอบอ่าน”
  ฉันชอบอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน
  น้ำยาซักผ้า “เอสเซ้นซ์” คนใช้ชอบใช้
  ใครมาช้าจะถูกทำโทษนะ
  เพื่อนของฉันชอบดูหนังเรื่องนี้
9. จากพฤติกรรมของบุคคลต่อไปนี้ พิจารณาได้ว่าบุคคลใดไม่ใช่เลขานุการ
  สุดาจดบันทึกการประชุมตามรูปแบบที่กำหนด
  สมศรีอ่านบันทึกการปะชุมให้สมาชิกรับรองความถูกต้อง
  ทิพวรรณทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
  อารีกล่าวเปิดการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเริ่มขึ้นและดำเนินต่อไป
10. ประโยคใดเป็นประโยคถามให้ตอบ
  ฉันรู้นะว่าเขาเป็นคนอย่างไร
  ข้อสอบยากอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้
  ใครก็ไม่รู้มายืนอยู่หน้าบ้าน
  ทำไมไม่เชิญแขกเข้ามาในบ้านล่ะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile