คำราชาศัพท์ ป.4 ชุดที่ 2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เจ้านายชั้นเจ้าฟ้า ใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 แทนว่าอย่างไร
  ท่าน
  ฝ่าพระบาท
  ทูลกระหม่อม
  พระองค์
2. คำราชาศัพท์ใด ใช้แทนคำว่า คิ้ว
  พระพักตร์
  พระนลาฎ
  พระปราง
  พระขนง
3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ คำราชาศัพท์
  ใช้กับบุคคลทุกประเภท
  เป็นคำที่ใช้สำหรับสภาพชน
  มีความแตกต่างกัน ในบุคคลแต่ละระดับที่ใช้ด้วย
  ใช้กับข้าราชการด้วย
4. ทรงธรรม หมายถึง...
  ฟังเทศน์
  บวช
  ทำบุญ
  ตักบาตร
5. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คำราชาศัพท์
  สำรอก
  พระสาง
  พระมาลา
  รับเสด็จ
6. “โดยเสด็จ” เป็นคำราชาศัพท์ หมายถึง..
  ต้อนรับ
  ตาม
  พบ
  ฝัน
7. ข้อใดจับคู่ผิด
  ทรงพระมาลา – ใส่หมวก
  ทรงพระกันแสง – ร้องไห้
  ทรงพระพี – อ้วน
  ทรงพระอาเจียน – สำรอก
8. คำราชาศัพท์ใดต่อไปนี้ หมายถึง หน้าต่าง ในคำสามัญ
  พระแกล
  พระทวาร
  พระโอสถ
  พระโกศ
9. ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใช้กับบุคคลประเภทใด
  พระมหากษัตริย์
  พระราชินี
  เจ้านายชั้นสูง
  เจ้านายชั้นรอง
10. คำราชาศัพท์ในข้อใด แทนอวัยวะ ในหมดร่างกายทั้งหมด
  นัดดา เนตร
  เพลา ปฤษฎางค์
  นาสา พวงมาลา
  ทรงปืน ทรงบาตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile