จำนวนเชิงซ้อน( in )

จำนวนเชิงซ้อน(n ),แบบทดสอบหน่วยจินตภาพ สร้างโดย krupim สำหรับนักเรียนชั้นม.5 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น,จำนวนเชิงซ้อน,หน่วยจินตภาพ,คณิตศาสตร์ม.5 > คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. i-6 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
2. i12 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
3. i25 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
4. i2019 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
5. i2012 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
6. i-10 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
7. (-i)2 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
8. i-3 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
9. i-79 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
10. i-4 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS