จำนวนเชิงซ้อน( in )

,แบบทดสอบหน่วยจินตภาพ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. i8 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
2. i24 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
3. i2560 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
4. i-8 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
5. i2011 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
6. (-i)-5 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
7. (-i)4 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
8. i14 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
9. i0 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
10. i27 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile