แบบทดสอบ

,แบบทดสอบนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัดความรู้ผู้เข้ามาศึกษาทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือการกระทำที่กล่าวถึงการละเมิดสิทธิ์
  ดำชอบเล่นfacebook
  เขียวชอบฟังเพลง
  กล้าชอบไลด์แผ่นซีดีขาย
  แนนชอบแต่งนิยาย
2. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ใดที่ลักลอบขโมยไปใช้งาน โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์มือถือ
  การลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  การขโมยและทำลายอุปกรณ์
  การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  การกอกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย
3. ความเป็นส่วนตัวในจริยธรรมไอทีหมายถึง อะไร
  การกำหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งาน
  สิทธิความเป็นเจ้าของ
  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลนั้น
  สิทธิที่จะอยู่ตามลำพัง และเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองได้
4. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มบุคคลที่ลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ไดรับอนุญาต
  แฮกเกอร์
  แครกเกอร์
  สคริปต์คิดตี้
  ไวรัส
5. ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พวกใดคือผู้ที่มีความรู้และทักษะ ทาง คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  Novice
  Com Artist
  Dreamer
  Cracker
6. Software Theft เป็นรูปแบบการก่ออาชญากรรม แบบใด
  การลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย
  การขโมยและทำลายอุปกรณ์
7. Hardware Theft and Vandalismเป็นรูปแบบการก่ออาชญากรรม แบบใด
  การลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย
  การขโมยและทำลายอุปกรณ์
8. จากพรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบมีโทษจำคุกกี่ปี
  5ปีขึ้นไป
  ไม่เกิน5ปี
  6ปีขึ้นไป
  ไม่เกิน6ปี
9. การตัดต่อและเผยแพร่ภาพอนาจาร มีความผิดใน พรบ. คอมพิวเตอร์ในมาตราที่เท่าไหร่
  มาตราที่20
  มาตราที่16
  มาตราที่18
  มาตราที่30
10. อาชญากรที่ก่ออาชญากรรมไซเบอร์เรียกว่าอะไร
  ไวรัส
  แฮกเกอร์
  แครกเกอร์
  หนอนอินเตอร์เน็ต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile