เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แม่จะต้องมีเงินอย่างน้อยที่สุดเท่าไร หากต้องการแบ่งให้ลูกไม่ว่าจะเป็นครั้งละ 60 บาท หรือ 90 บาท หรือ 100 บาท แล้วเงินหมดพอดี
  800 บาท
  900 บาท
  1,000 บาท
  1,100 บาท
2. ห.ร.ม. ของ 18 24 และ 30 คือจำนวนใด
  2
  4
  6
  8
3. 15, 24, 45 มี ห.ร.ม. และ ค.ร.น. มีค่าต่างกันเท่าใด
  257
  280
  300
  357
4. ข้อใดไม่มี ห.ร.ม. เท่ากับ 18
  45 108
  54 126
  18 36
  36 90
5. ค.ร.น. ของ 20 25 และ 30 คือข้อใด
  150
  200
  250
  300
6. 13 เป็น ห.ร.ม. ของ 117, ....... 273 ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
  123
  132
  143
  253
7. จำนวนใดบ้างเป็นตัวประกอบเฉพาะของ 18
  1, 2
  2, 3
  1, 3
  1, 2, 3
8. จำนวนใดมี ค.ร.น. เป็น 150
  6, 12
  10, 30
  5, 50
  6, 25
9. มีลวด 3 เส้น ยาว 8 เมตร 10 เมตร และ 12 เมตร ต้องการตัดให้ยาวเท่าๆ กัน และยาวมากที่สุด จะต้องหาคำตอบด้วยวิธีใด
  ค.ร.น.
  ห.ร.ม.
  แยกตัวประกอบ
  บัญญัติไตรยางค์
10. มีรถ 3 คัน รถคันแรกเติมน้ำมันทุก 4 วัน รถคันที่สองต้องเติมน้ำมันทุก 6 วัน และรถคันที่สามต้องเติมน้ำมันทุก 8 วัน ถ้ารถทั้งสามคันเติมน้ำมันพร้อมกัน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม วันที่เท่าไรที่รถทั้งสามคันจะมีโอกาสเติมน้ำมันพร้อมกันอีกครั้ง
  20 ตุลาคม
  25 ตุลาคม
  27 ตุลาคม
  1 พฤศจิกายน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile