แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์

,,คำราชาศัพท์,ราชาศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่หมวดในคำราชาศัพท์
  หมวดเครือญาติ
  หมวดเครื่องใช้
  หมวดสัตว์
  หมวดร่างกาย
2. คำว่าทรงตามด้วยคำนามหมายถึงอะไร
  เทวดา
  นางฟ้า
  สุภาพชน
  กษัตริย์เทพเจ้า
3. คำราชาศัพท์แบ่งเป็นกี่หมวด
  5หมวด
  6หมวด
  7หมวด
  8หมวด
4. ภาษาที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์ยกเว้นข้อใด
  ภาษาเขมร
  ภาษาสันสกฤต
  ภาษาบาลี
  ภาษาชวา
5. คำราชาศัพท์คำใดไม่เข้าพวก
  พระราชนัดดา
  พระอนุชา
  พระอัยกา
  พระกนิษฐา
6. การเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์ต้องเรียนรู้เรื่องอะไร
  เรียนรู้คำ
  เรียนรู้วิธี
  เรียนรู้ความหมาย
  ข้อ ก และ ข ถูก
7. ข้อใดไม่ใช่หมวดในคำราชาศัพท์
  หมวดเครือญาติ
  หมวดเครื่องใช้
  หมวดสัตว์
  หมวดร่างกาย
8. คำราชาศัพท์ใช้กับบุคคลยกเว้นข้อใด
  พระบรมวงศานุวงศ์
  นักเรียน
  พระภิกษุสงฆ์
  ข้าราชการ
9. การเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์ต้องเรียนรู้เรื่องอะไร
  เรียนรู้คำ
  เรียนรู้วิธี
  เรียนรู้ความหมาย
  ข้อ ก และ ข ถูก
10. คำราชาศัพท์คำใดไม่เข้าพวก
  พระราชนัดดา
  พระอนุชา
  พระอัยกา
  พระกนิษฐา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile