วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002

วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ขั้นตอนแรกของการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจำลอง E?R คือข้อใด
  กำหนดแอททริบิวต์ของแต่ละเอนทิตี
  กำหนดคีย์หลักและคีย์สำรองของแต่ละเอนทิตี
  กำหนดเอนทิตีในฐานข้อมูล
  กำหนดประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
2. ข้อใดคือประโยชน์ของฐานข้อมูล
  จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล
  ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในการควบคุมข้อมูล
  สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
  สามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลได้
3. ข้อใดคือความสำคัญของการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
  การรักษาความคงสภาพของข้อมูล
  การป้องกันรายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
  การป้องกันและรักษาความสัมพันธ์
  การป้องกันการหยุดชะงักของระบบ
4. ระบบฐานข้อมูลแบบรวม หมายถึงข้อใด
  ฐานข้อมูลที่มีระบบจัดการฐานข้อมูลแบบรวม
  ฐานข้อมูลที่รวมโครงสร้างข้อมูล ข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลไว้ด้วยกัน
  ฐานข้อมูลที่รวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และพีเพิลแวร์ไว้ด้วยกัน
  ฐานข้อมูลที่รวมทั้งข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลไว้ในฮาร์ดแวร์เดียวกัน
5. ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายหมายถึงข้อใด
  การกระจายการจัดเก็บข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลในเครื่องต่าง ๆ
  การกระจายระบบจัดการฐานข้อมูลในเครื่องต่าง ๆ เพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
  ฐานข้อมูลที่กระจายการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลไปตามเครื่องต่าง ๆ ในแหล่งต่าง ๆ
  ฐานข้อมูลที่กระจายการจัดเก็บโครงสร้างข้อมูล ข้อมูล และความสัมพันธ์ไปตามเครื่องต่าง ๆ ใน
6. ระบบฐานข้อมูลเริ่มต้นจากโครงการใด
  โครงการอพอลโล
  โครงการทางทหารของสหรัฐอเมริกา
  โครงการนาซ่า
  โครงการอินเทอร์เน็ต
7. ความคงสภาพของฐานข้อมูลหมายถึงข้อใด
  การควบคุมให้ความสัมพันธ์ของรีเลชันเป็นไปตามกฎความคงสภาพ
  การควบคุมให้ข้อมูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
  กฎความคงสภาพของเอนทิตี และการอ้างอิง
  การควบคุมข้อมูลที่เป็นคีย์หลักที่ของรีเลชันให้มีข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน
8. ข้อเสียของการใช้ฐานข้อมูลคือข้อใด
  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล
  ความเป็นอิสระของข้อมูลและโปรแกรม
  มีความซับซ้อน
9. ข้อมูลที่เป็นรูปภาพ เสียง ควรกำหนดชนิดข้อมูลเป็นชนิดใด
  Hyperlink
  Lookup Wizard
  Memo
  OLE Object
10. วัตถุ (Object) ที่เป็นส่วนที่ใช้แสดงผลข้อมูลในฐานข้อมูลคือข้อใด
  เพจ
  มาโคร
  ฟอร์ม
  รายงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS