วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002

วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
  เข้าใจง่าย
  มีพอยท์เตอร์ในการเชื่อมโยงข้อมูล
  ทำให้การออกแบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ระบบฐานข้อมูลเริ่มต้นจากโครงการใด
  โครงการอพอลโล
  โครงการทางทหารของสหรัฐอเมริกา
  โครงการนาซ่า
  โครงการอินเทอร์เน็ต
3. อายุ ควรกำหนดประเภทของข้อมูล Number เป็นประเภทใด
  Single
  Decimal
  Byte
  Integer
4. ระบบฐานข้อมูลแบบรวม หมายถึงข้อใด
  ฐานข้อมูลที่มีระบบจัดการฐานข้อมูลแบบรวม
  ฐานข้อมูลที่รวมโครงสร้างข้อมูล ข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลไว้ด้วยกัน
  ฐานข้อมูลที่รวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และพีเพิลแวร์ไว้ด้วยกัน
  ฐานข้อมูลที่รวมทั้งข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลไว้ในฮาร์ดแวร์เดียวกัน
5. วัตถุ (Object) ที่เป็นส่วนที่เก็บโครงสร้างของฐานข้อมูลคือข้อใด
  ฟอร์ม
  รายงาน
  ตาราง
  แบบสอบถาม
6. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลหมายถึงข้อใด
  Microsoft Excel
  Microsoft Access
  Microsoft Office
  Microsoft Word
7. รีเลชัน หมายถึงข้อใด
  คีย์หลักที่มีข้อมูลไม่ซ้ำกัน เป็นค่าเอกลักษณ์
  ตาราง 2 มิติ
  ค่าที่ให้แก่แอททริบิวต์ในกรณีที่ยังไม่พร้อมที่จะใส่ข้อมูล
  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
8. การจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐานหมายถึงข้อใด
  การจัดกระทำข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  การแยกตาราง เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  กระบวนการจัดระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  การสร้างเค้าร่างของข้อมูลเชิงสัมพันธ์
9. ข้อมูลในฐานข้อมูลควรมีลักษณะตามข้อใด
  เป็นสารสนเทศ
  เป็นแฟ้มข้อมูล
  เก็บข้อมูลได้มาก
  ลดความซ้ำซ้อนและผู้ใช้หลายคนสามารถเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันได้
10. ขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบฐานข้อมูลคือข้อใด
  การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ
  การนำฐานข้อมูลไปใช้และประเมินผล
  การนำฐานข้อมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดให้เข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือก
  การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS