แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ขั้นตอนของการสกัดแยกคลอโรฟิลล์ออกจากใบพืช ในการตรวจหาสารอาหารที่พืชสร้างขึ้นนั้น ทำเพื่อจุดประสงค์ใด
  เพื่อทำลายโครงสร้างของใบให้เสียหาย
  เพื่อให้ปริมาณสารอาหารในใบพืชมีมากขึ้น
  เพื่อให้ใบพืชสามารถปลดปล่อยสารอาหารออกมาได้
  เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายไอโอดีนได้ชัดเจน
2. แผ่นฟิล์มกรองแสงที่นิยมนำมาติดกระจกรถยนต์ จัดเป็นตัวกลางของแสงชนิดใด
  ตัวกลางโปร่งใส
  ตัวกลางโปร่งแสง
  ตัวกลางทึบแสง
  ตัวกลางกันแสง
3. จากความรู้เรื่องต้นไม้ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
  ปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆไว้ที่โต๊ะทำงานเพื่อให้สดชื่น
  ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องครัวเพื่อให้มีสีเขียวเย็นตา
  ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอน เพื่อให้อากาศสดชื่น
  ปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านเพื่อให้ร่มเงา
4. ใส่ดิน 4 ชนิด ปริมาณเท่ากันในหลอดทดลอง 4 หลอด แล้วเติมน้ำลงไปหลอดละ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทิ้งไว้สักครู่ สังเกตระดับน้ำเหนือดินได้ดังนี้

  ชนิดที่ 1
  ชนิดที่ 2
  ชนิดที่ 3
  ชนิดที่ 4
5. หากทำการทดลองฉายแสงผ่านแท่งพลาสติกใสไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าแท่งพลาสติก การหักเหของแสงจะเป็นไปตามภาพใด
6. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
7. ถ้าต้องการทดสอบสมมติฐานว่า ดินที่มีส่วนผสมต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่จะต้องควบคุมสิ่งใดให้เหมือนกัน
  ชนิดของพืช
  ชนิดของดิน
  ส่วนผสมของดิน
  การเจริญเติบโตของพืช
8. การเดินทางของแสงของตัวกลาง 1 ไปยังตัวกลาง 2 ในข้อใด เขียนแสดงได้ดังภาพนี้

  น้ำ --> แก้ว
  อากาศ --> น้ำ
  แก้ว --> แก้ว
  แก้ว --> อากาศ
9. พืชในข้อใดไม่ได้แสดงการตอบสนองต่อแสงที่เป็นสิ่งเร้า
  ดอกทานตะวันหันไปหาพระอาทิตย์
  ดอกคุณนายตื่นสายบานตอนเช้า
  ต้นผักกระเฉดหุบใบเมื่อถูกนิ้วเขี่ย
  ต้นไมยราบหุบใบตอนเย็น
10. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงใดที่อยู่ใกล้และไกลจากดวงอาทิตย์
  ดาวพุธ – ดาวพลูโต
  ดาวศุกร์ – ดาวเนปจูน
  ดาวพุธ – ดาวเนปจูน
  ดาวศุกร์ – ดาวยูเรนัส
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile