ข้อสอบเรื่อง " การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต"

,จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 7. นายปัญญาต้องการเลือกก้อนหินให้ได้ 6 ก้อนมีน้ำหนักเฉลี่ย 55 กรัม เมื่อได้ก้อนหินมาเพียง 5 ก้อนมีน้ำหนัก 56, 52, 50, 56 และ 59 กรัม อยากทราบว่าน้ำหนักของก้อนหินก้อนที่ 6 จะหนักเท่าไร
  57
  58
  59
  60
2. 6. จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของ นักเรียน 6 คน มีความสูงดังนี้ 127, 152, 148, 174, 166 และ 157 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงนี้มีค่าเท่ากับจำนวนใด
  157
  156
  155
  154
3. 4. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 140, 150, 120, 130, 160, 170, 150, 120, 130 มีค่าเท่ากับข้อใด
  141
  142
  143
  144
4. 10. ใน 6 วัน สมปองเก็บเงินใส่กระปุกได้รวมทั้งสิ้น 120 บาท ในวันที่ 7 สมปองจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไร ค่าเฉลี่ยจึงจะเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท อยากทราบว่าสมปองจะต้องเก็บเงินในวันที่ 7 ให้ได้จำนวนกี่บาท
  35
  36
  37
  38
5. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 3, 5, 4, 2, 1, 4, 8, 7, 9, 3, 5, 6, 4, 8 มีค่าเท่ากับข้อใด
  4.9
  4.8
  4.7
  4.6
6. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 140, 150, 120, 130, 160, 170, 150, 120, 130 มีค่าเท่ากับข้อใด
  141
  142
  143
  144
7. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 5,5,6,6,7,7,8,8,9,9 มีค่าเท่ากับข้อใด
  5
  6
  7
  8
8. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 3, 5, 4, 2, 1, 4, 8, 7, 9, 3, 5, 6, 4, 8 มีค่าเท่ากับข้อใด
  4.9
  4.8
  4.7
  4.6
9. 1. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 3, 5, 4, 2, 1, 4, 8, 7, 9, 3, 5, 6, 4, 8 มีค่าเท่ากับข้อใด
  4.9
  4.8
  4.7
  4.6
10. 1. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 3, 5, 4, 2, 1, 4, 8, 7, 9, 3, 5, 6, 4, 8 มีค่าเท่ากับข้อใด
  4.9
  4.8
  4.7
  4.6
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile