คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ( 303 ÷ 101 ) + 101 = ?
  92
  106
  104
  102
2. 123 + 7 = ?
  127
  129
  128
  130
3. 456 + 1 = ?
  455
  454
  457
  458
4. 123 + 159 = ?
  282
  456
  292
  302
5. 179 + 21 = ?
  204
  201
  213
  200
6. 169 + 54 = ?
  551
  451
  461
  223
7. 456 + 101 = ?
  489
  557
  957
  556
8. 56 + 123 = ?
  156
  415
  123
  179
9. 451 + 9 = ?
  459
  453
  460
  456
10. 789 + 100 = ?
  889
  987
  786
  879
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile