คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 179 + 21 = ?
  204
  201
  213
  200
2. 126 + 45 = ?
  171
  167
  168
  197
3. 123 + 7 = ?
  127
  129
  128
  130
4. 459 + 1 = ?
  450
  440
  460
  490
5. 159 + 78 = ?
  237
  247
  257
  287
6. 187 + 456 = ?
  643
  659
  644
  758
7. 56 + 123 = ?
  156
  415
  123
  179
8. 789 + 100 = ?
  889
  987
  786
  879
9. 456 + 101 = ?
  489
  557
  957
  556
10. 999 + 2 = ?
  1012
  1230
  1001
  1548
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile