เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เสียงจังหวะที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายที่สุดคือข้อใด
  เสียงเป่าปาก
  เสียงตีกลอง
  เสียงตบเท้า
  เสียงปรบมือ
2. ข้อใดเน้นในการฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกลุ่มมากที่สุด
  ความพร้อมเพรียง
  ความแข็งแรง
  ความกล้าหาญ
  ความอดทน
3. “การทรงตัว” เกี่ยวข้องกับข้อใด
  ความแข็งแรง
  ความอดทน
  ความว่องไวในการเล่นกีฬา
  ความสมดุลของน้ำหนัก
4. ข้อใดเป็นวิธีปีนป่ายที่ถูกต้อง
  จับราวด้วยมือข้างใดข้างหนึ่ง
  จับราวด้วยมือทั้งสองข้าง
  ใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งเกี่ยวราวไว้
  ห้อยขาทั้งสองข้างตามสบาย
5. "สมชายก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้า แล้วดึงเท้าอีกข้างหนึ่งไปชิดเท้าแรก"แสดงว่าสมชายกำลังฝึกเคลื่อนไหวร่างกายในข้อใด
  เดินก้าวชิดก้าว
  ก้าวกระโดดเขย่ง
  วิ่งสลับเท้า
  วิ่งควบม้า
6. “การสปริงเท้าทั้งสองขึ้นพ้นพื้น แล้วดึงเท้าหลังไปไว้ข้างหน้า ลงสู่พื้นด้วย...............”ควรเติมข้อความใด
  ส้นเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
  ส้นเท้าทั้งสองข้าง
  ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
  ปลายเท้าทั้งสองข้าง
7. การปฏิบัติกิจกรรมเข้าจังหวะ จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึกอย่างไร
  หวาดกลัว
  เบื่อหน่าย
  สนุกสนาน
  อ่อนเพลีย
8. การกระโดดเขย่ง ถ้าสปริงตัวขึ้นจากพื้นด้วยเท้าขวา ควรลงสู่พื้นอย่างไร
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าซ้าย
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าขวา
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองข้าง
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าข้างใดก็ได้
9. ก่อนการฝึกกิจกรรมยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน ผู้ฝึกควรทำอย่างไร
  ดื่มน้ำมากๆ
  สวมถุงมือ
  อบอุ่นร่างกาย
  กินอาหารให้อิ่มมากๆ
10. ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ตามจังหวะ
  ยืนบิดลำตัวไปมา
  กระโดดเขย่ง
  วิ่งสลับเท้า
  วิ่งควบม้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile