เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การปีนป่ายต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ความปลอดภัย
  จำนวนคนที่ฝึก
  สถานที่ฝึก
  ช่วงเวลาในการฝึก
2. ข้อใดไม่ใช่การฝึกกิจกรรมยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน
  การม้วนตัว
  การปีนป่าย
  การห้อยโหน
  การขว้างสิ่งของ
3. การนั่งแยกขา แล้วโน้มตัวไปข้างหน้า ให้มือหนึ่งจับที่ข้อเท้า อีกมือหนึ่งจับที่ต้นคอ เป็นการฝึกด้านใด
  ความคล่องตัว
  ความอ่อนตัว
  ความอดทน
  การทรงตัว
4. ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ตามจังหวะ
  ยืนบิดลำตัวไปมา
  กระโดดเขย่ง
  วิ่งสลับเท้า
  วิ่งควบม้า
5. เพลงใดเหมาะสำหรับนำมาใช้ในการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
  เพลงชาติ
  เพลงไตรรงค์
  เพลงเขมรไทรโยค
  เพลงสรรเสริญพระบารมี
6. การปฏิบัติกิจกรรมเข้าจังหวะ จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึกอย่างไร
  หวาดกลัว
  เบื่อหน่าย
  สนุกสนาน
  อ่อนเพลีย
7. กิจกรรมในข้อใดเป็นการฝึกการทรงตัว
  กลิ้งตัวสลับซ้ายขวา
  นั่งแยกขา มือแตะปลายเท้า
  การยืนด้วยศีรษะ
  การม้วนตัวไปข้างหน้า
8. ข้อใดเป็นวิธีปีนป่ายที่ถูกต้อง
  จับราวด้วยมือข้างใดข้างหนึ่ง
  จับราวด้วยมือทั้งสองข้าง
  ใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งเกี่ยวราวไว้
  ห้อยขาทั้งสองข้างตามสบาย
9. การห้อยโหนใช้กำลังส่วนใดมากที่สุด
  แขน
  ข้อเท้า
  หน้าท้อง
  หัวเข่า
10. การกระโดดเขย่ง ถ้าสปริงตัวขึ้นจากพื้นด้วยเท้าขวา ควรลงสู่พื้นอย่างไร
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าซ้าย
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าขวา
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองข้าง
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าข้างใดก็ได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile