Cross-Culture II 你好

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ทิเบต มีสถานะทางการปกครองรูปแบบใด และมีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร
  เขตปกครองตนเอง - ลาซา
  เขตบริหารพิเศษ - ลาซา
  เขตบริหารพิเศษ - อุรุมชี
  เขตปกครองตนเอง - อุรุมชี
2. ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศจีน คือใคร
  สี จิ้น ผิง
  เวิน เจีย เป่า
  หู จิ่น เทา
  หลี เค่อ เฉียง
3. ชาวอุยกูร์ อาศัยอบู่บริเวณมณฑลใดของจีนมากที่สุด
  ซินเจียง
  กวางตุ้ง
  เจียงซู
  ชานตง
4. สายการบินแห่งชาติของจีน มีชื่อว่าอะไร
  China Airline
  Air China
  China Air
  Cathay Pacific
5. เขตปกครองตนเอง ........... เป็นเขตที่มีชาวจ้วง ซึ่งมีลักษณะทางวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับชาวไทย อาศัยมากที่สุด มีเมืองหลวง คือ ........
  กวางตุ้ง - กวางโจว
  เสฉวน - เฉิงตู
  ยูนนาน - คุนหมิง
  กวางสี - หนานนิง
6. บนธงชาติจีน มีดาวกี่ดวง
  1
  3
  5
  7
7. ท่าเรือใด เป็นท่าเรือที่มีปริมาณตู้ขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก มากที่สุดในโลก
  กวางโจว
  ต้าเหลียน
  เซี่ยงไฮ้
  เทียนจิน
8. ราชวงศ์สุดท้ายของจีน คือราชวงศ์ใด
  ชิง
  ถัง
  ฉิน
  หยวน
9. นโยบายสี่ทันสมัย เป็นนโยบายของใคร
  ซุน ยัต เซ็น
  เหมา เจ๋อ ตง
  เจียง ไค เชค
  เติ้ง เสี่ยว ผิง
10. สงครามฝิ่น เป็นการทำสงครามระหว่างจีนกับชาติใด
  อังกฤษ
  รัสเซีย
  เกาหลีใต้
  ญี่ปุ่น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile