วิชาเอก (ชีววิทยา)

,ิชีววิทยา, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ของเสียที่กำจัดออกทางไต เช่น ยูเรีย ได้จากการสลายตัวของสารอาหารประเภทใด
  แป้ง
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน
2. ลักษณะทางพันธุกรรมในข้อใดมีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง
  แผลเป็น
  ความสูง.
  ระดับสติปัญญา
  ตาบอดสีแดง-เขียว
3. ในนิวเคลียสของเซลล์ใด ไม่พบฮอมอโลกัสโครโมโซม
  เซลล์ที่รังไข่ของดอก
  ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ (microspore mother cell)
  ไซโกต
  เซลล์แอนติโพแดล (antipodal cell )
4. สารใดที่ไม่ใช่เอนไซม์ย่อยอาหาร
  ทริปซิน
  ไคโมทริปซิน
  เอนเทอโรไคเนส
  คาร์บอกซิเพปทิเดส
5. ยีนที่มีมากกว่า 2 สภาพเรียกว่าอะไร
  พอลิยีน
  มัลติเปิลยีน
  มัลติเปิลอัลลีล
  ซูโดอัลลีล
6. กฎของเมนเดลข้อใดเป็นจริงเสมอไม่มีข้อยกเว้น
  กฎของลักษณะเด่น
  กฎของการแยกตัว
  กฎของการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
  กฎการข่มอย่างไม่สมบูรณ์
7. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับไต
  ไตชั้นใน เรียก เมดัลลา
  ไตชั้นนอก เรียก เนฟรอน
  ไตมีรูปร่างคล้ายเมล็ดแตงโม
  ไตมีหน้าที่ดูดอาหารป้อนให้เลือด
8. การสังเคราะห์ tRNA เกิดขึ้นใน
  นิวเคลียส
  ไมโทคอนเดรีย
  ไรโบโซม
  เอนโดพลาสมิกเรทิคูลัม
9. ฟันหน้ามีหน้าที่อะไร
  ุแทะกระดูก
  ฉีกอาหาร
  ตัดอาหารให้เป็นชิ้นๆ
  บดเนื้อให้ละเอียด
10. สิ่งมีชีวิตมีจีโนไทป์ AaBbCCDd จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบ
  4
  8
  16
  32
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile