แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กีฬาใดที่มีการนับคะแนนการแข่งขันแตกต่างจากกีฬาอื่น
  แบดมินตัน
  วอลเลย์บอล
  เทนนิส
  เทเบิลเทนนิส
2. ข้อใดเป็นอาการที่บ่งบอกว่านักเรียนกำลังประสบปัญหาความเครียด
  เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว หายใจหอบ
  นอนกัดฟัน ไม่มีสมาธิ เบื่ออาหาร
  ท้องเสีย ปวดเมื่อยเนื้อตัว มือสั่น
  นอนกรน ใจสั่น เหนื่อยง่าย
3. การแสดงกระบี่กระบองมีลำดับขั้นตอนอย่างไร
  การขึ้นพรหม การถวายบังคม การรำ การเดินแปลง การตี
  การถวายบังคม การขึ้นพรหม การรำ การเดินแปลง การตี
  การขึ้นพรหม การรำ การถวายบังคม การเดินแปลง การตี
  การถวายบังคม การรำ การขึ้นพรหม การเดินแปลง การตี
4. ข้อใดจัดเป็นโรคติดต่ออันตรายระหว่างประเทศที่พบการระบาดขึ้นอีกหลังจากหยุดการระบาดไประยะหนึ่ง
  ไข้หวัดนก
  ไข้ทรพิษ
  โรคซารส์
  กาฬโรคปอด
5. ข้อใดเป็น “ค่านิยม” ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงในสังคม
  การให้ความสำคัญกับผู้ที่แสดงความรุนแรงที่เด่นชัดในสังคม
  การเพิกเฉยไม่ใส่ใจกับเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม
  การไม่ให้ความสำคัญกับการเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
  การยอมรับการกระทำรุนแรงของคนดังในสังคม
6. สารเสพติดประเภทใดที่จัดเป็นกลุ่มเดียวกับ “ยาไอซ์”
  กัญชา มอร์ฟีน เฮโรฮีน
  ยาบ้า แอลเอสดี แอเฟตามีน
  โคเคน แอลเอสดี เหล้าแห้ง
  เอ๊กตาซี ฝิ่น แอเฟตามีน
7. หากมีผู้มาขอคำแนะนำเรื่องวิธีการเลือกหมวกกันน็อกที่ถูกต้อง นักเรียนจะแนะนำอย่างไร
  เลือกหมวกที่มีสีสดใส มีสายรัดใต้คาง
  เลือกหมวกที่มีน้ำหนักเบา ขนาดใหญ่กว่าศีรษะเล็กน้อย
  เลือกหมวกที่มีกระจกกันลมด้านหน้า มีที่ระบายอากาศ
  เลือกหมวกที่ด้านในบุด้วยโฟมอย่างดี มีลวดลายเห็นชัด
8. ข้อใดเป็นการป้องกันปัญหามลพิษทางขยะที่ดีที่สุด
  มีการกำจัดขยะโดยการฝังกลบ
  จัดการแยกขยะก่อนนำไปทำลาย
  สร้างโรงงานเผาขยะที่มีประสิทธิภาพ
  ทุกคนช่วยกันลดการใช้พลาสติก
9. ข้อใดเป็นสิทธิในการปฏิบัติงานของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  ลูกจ้างที่ทำงานล่วงเวลาต้องมีเวลาพักจากกงานปกติไม่น้อยกว่า 20 นาที
  ลูกจ้างต้องมีเวลาพักจากการทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน
  ลูกจ้างที่ทำงานซึ่งมีความเสี่ยงสูงให้มีเวลาทำงานปกติวันละ 6 ชั่วโมง
  ลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อย 2 วัน
10. การแข่งขันกีฬายิมนาสติก ประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ประเภทชายและหญิงมีความแตกต่างในข้อใด
  ชายใช้เวลาแสดงน้อยกว่าหญิง มีดนตรีประกอบ
  ชายใช้เวลาแสดงน้อยกว่าหญิง ไม่มีดนตรีประกอบ
  หญิงใช้เวลาแสดงน้อยกว่าชาย มีดนตรีประกอบ
  หญิงใช้เวลาแสดงน้อยกว่าชาย ไม่มีดนตรีประกอบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile