วิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2006

วิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พลเมืองดิจิทัลจะต้องมีความรับผิดชอบด้านใดบ้าง
  ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
  ความรับผิดชอบต่อชุมชน
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดเป็นความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องมากที่สุด
  การนำความรู้มาประยุกต์ใช้จัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
  การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นระบบและรวดเร็ว
  การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
  การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
3. ไวรัสคอมพิวเตอร์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม
  เกิดความไม่เสมอภาค
  เพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม
  เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล
  เพิ่มจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์
4. เมื่อนักเรียนได้รับข้อความต่อไปนี้ในช่องทางแชท Facebook และ Line นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ?เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษ มี 5 ศุกร์ 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ 888 ปีจะมีครั้ง เรียกว่าถุงเงิน ตามตำราฮวงจุ้ยส่งต่อ 5 คน จะโชคดี?
  ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคดี
  ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคลาภ
  เก็บไว้คนเดียว ไม่บอกใคร
  ควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครอง
5. ข้อใดไม่ใช่การประมวลผลข้อมูล
  ปิ๋มเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากสองที่์
  ป้อมแจกแจงข้อมูลเรื่องประวัตินักเรียน
  แป๋วสรุปผลข้อมูลเรื่องวิชาที่นักเรียนชอบเรียน
  ปูสัมภาษณ์เพื่อนๆ เรื่องการเดินทางมาโรงเรียน
6. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
  ข้อมูล ->การประมวลผล ->สารสนเทศ
  สารสนเทศ ->ข้อมูล ->การประมวลผล
  สารสนเทศ ->การประมวลผล ->ข้อมูล
  การประมวลผล ->ข้อมูล ->สารสนเทศ
7. ข้อใดคือคำที่ประกอบกันแล้วมีความหมายเหมือนกับคำว่า "IT"
  ข้อมูล สารสนเทศ
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การประมวลผล เทคโนโลยี
  ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ
8. ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกี่ยุทธศาสตร์
  3 ยุทธศาสตร์
  5 ยุทธศาสตร์
  7 ยุทธศาสตร์
  9 ยุทธศาสตร์
9. เราสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนระบบปฏิบัติการ Android ได้จากที่ใด
  Google Play Store
  Google Store
  Google app Store
  Google app
10. ต้นกล้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อใช้งานเสร็จในห้องสมุด ต้นกล้ามีความ
  ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
  ความรับผิดชอบต่อชุมชน
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS