แนวสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ทั้งๆ ที่ได้รู้ว่าการขายของบนทางเท้าเป็นการกระทำผิดกฎหมายแต่เมื่อถูกตำรวจจับแม่ค้าจะพูดทำนองเดียวกันว่า “ตำรวจรังแกคนขน” และถ้ามีคนอื่นนำไปพูดต่อว่า “ตำรวจรังแกคนจนอีกแล้ว” ผู้ที่ได้ฟังจะคิดตามคำกล่าวในข้อใดมากที่สุด
  ตำรวจกับแม่ค้าเป็นผู้พิพาทกันตลอดมา
  คนยากจนชอบทำผิดกฎหมายให้ตำรวจจับ
  ตำรวจเลือกจับเพราะคนจนมากกว่าคนรวย
  แม่ค้าที่ขายของบนทางเท้าถูกตำรวจจับเสมอ
2. คำว่า “ร่วมชะตากรรม” ตรงกับเหตุการณ์ข้อใดมากที่สุด
  กลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมตัวกันเดินทางเข้ากรุงเทพฯ
  ทหารเขมรแดงถูกทหารฝ่ายรัฐบาลโจมตีบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
  วงศาคณาญาติของทศกรรฐ์ ถูกศรพระรามสังหารคนแล้วคนเล่า
  เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานแห่งนั้น ถูกแจ้งจับในข้อหาเดียวกัน
3. คำว่า “ปรับ” ที่ใช้ในข้อความใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่นๆ
  จากการร่วมกิจกรรมคราวที่แล้ว นักเรียนหลายคนเสียเงินค่าปรับเป็นจำนวนมาก
  หากส่งหนังสือช้ากว่ากำหนด นักเรียนต้องจ่ายค่าปรับตามจำนวนที่กำหนด
  เมื่อทำความผิดในคดีแพ่ง ผู้กระทำต้องจ่ายค่าปรับตามที่กฎหมายระบุ
  เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน เขาจะต้องปรับค่าใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่ง
4. คำในข้อใดที่ไม่แสดงถึงความพยายามของผู้ที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปแล้วยังมีโอกาสทำใหม่ได้อีก
  แก้มือ
  แก้ตัว
  แก้ลำ
  แก้หน้า
5. นักเรียนคนหนึ่งมองเห็นเพื่อนที่นั่งสอบติดกันลอกสูตรจากกระดาษที่จดเข้ามาในขณะทำข้อสอบ จึงเดินมาบอกครูคุมสอบ ท่านคิดว่าครูคุมสอบที่ดีควรทำอย่างไร
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น และบอกให้นักเรียนกลับไปที่นั่งตั้งใจทำข้อสอบต่อไป
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น และขอให้มาบอกอีกถ้าเห็นนักเรียนคนอื่นทำผิดอีก
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น แล้วครูเข้มงวดการคุมสอบให้มากขึ้น
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น แล้วครูขอตรวจค้นนักเรียนทุกคนเพื่อหาว่าใครลอกสูตรเข้ามาบ้าง
6. ลักษณะของครูในข้อใดจะช่วยพัฒนาประเทศ
  ครูคือแม่พิมพ์
  ครูคือแสงเทียน
  ครูคือผู้ชี้อนาคต
  ครูคือผู้ปลุกวิญญาณอนุชน
7. หลังจากทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายปี ชายหนุ่มก็สามารถซื้อที่ดินและปลูกบ้านหลังใหญ่ได้ พร้อมๆ กับกิจการที่เขาเป็นเจ้าของดูแลอยู่สามารถดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคงเป็นหลักเป็น,น คำกล่าวในข้อใดที่ไม่ตรง กับลักษณะความสำเร็จของชายผู้นี้
  เขาเป็นล่ำเป็นสันไปแล้ว
  เขาเป็นกอบเป็นกำไปแล้ว
  เขาเป็นเนื้อเป็นตัวไปแล้ว
  เขาเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้ว
8. เด็กชายมานพเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่เพื่อนๆ และครูรักมาก เนื่องจากเป็นคนมีนิสัยชอบช่วยเหลืองานของส่วนรวมได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูสมใจ ซึ่งเป็นครูประจำชั้นเมื่อครูสมใจประเมินผลการสอบปลายภาคเรียน โดยกำหนดเกณฑ์ตัดสินสอบผ่านสอบไม่ผ่านไว้ล่วงหน้าปรากฏว่า คะแนนของเด็กชายมานพต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ 1 คะแนน จึงตกอยู่ในกลุ่มคนสอบไม่ผ่าน ครูสมใจจึงเพิ่มคะแนนให้ 1 คะแนน เด็กชายมานพจึงสอบผ่าน ถ้าท่านเป็นครูสมใจท่านจะทำอย่างไร
  ตัดสินผลการสอบไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  เพิ่มคะแนนให้นักเรียนทุกคนเท่าๆ กัน
  เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสม
  มอบหมายงานเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
9. ครูในความคิดของท่านควรมีลักษณะใด
  สอนดีมีความเสียสละ
  สอนดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  สอนดีมีเมตตา
  สอนดีมีความอ่อนโยน
10. ครูจำแลงเดินผ่านห้องสุขาของโรงเรียนชายแห่งหนึ่งเพื่อไปสอน ได้ยินเสียงนักเรียนคุยกันว่า “เฮ้ยของที่ส่งไว้ได้หรือยัง” หากท่านเป็นครูจำแลงท่านจะทำอย่างไร
  เดินผ่านไปเนื่องจากจะรีบไปสอน
  หยุดฟังว่านักเรียนจะพูดอะไรต่อไป
  เดินเข้าไปดูว่านักเรียนทำอะไรอยู่
  ถามนักเรียนไปว่า “ทำอะไรกัน”
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile