แนวสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ครูสมศรีพบว่า ด.ญ.ปิยะพร ไม่ส่งการบ้านเป็นประจำ จึงเรียก ด.ญ. ปิยะพร มาถามถึงสาเหตุ ได้รับคำตอบว่า ด.ญ.ปิยะพร ไม่มีเวลาทำการบ้าน เนื่องจากต้องช่วยผู้ปกครองค้าขายทุกคืน ท่านคิดว่า ครูสมศรีควรจะทำอย่างไร
  ให้ ด.ญ. ปิยะพรทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่โรงเรียน
  ไปพบผู้ปกครอง ด.ญ. ปิยะพร เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
  เชิญผู้ปกครอง ด.ญ.ปิยะพร มาพบเพื่อให้ช่วยตักเตือน
  สอนพิเศษเพิ่มเติมให้ ด.ญ.ปิยะพร
2. ครูได้รับมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนรายงานมาส่งโดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า ต้องส่งงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2539 เวลา 16.00 น. จึงจะตรวจให้คะแนน ถ้าส่งหลังเวลาที่กำหนดไว้จะไม่ตรวจให้คะแนน เด็กชายสง่าขี่จักรยานนำรายงานมาส่งครูที่บ้านในวันที่ 10 มีนาคม 2539 เวลา 18.00 น. และบอกครูว่ารถจักรยานที่ขี่มายางแตกจึงมาไม่ทันเวลาที่กำหนดไว้ ท่านคิดว่าครูท่านนี้จะตรวจรายงานของเด็กชายสง่าหรือไม่ เพราอะไร
  ตรวจให้คะแนนเพราะส่งในวันที่กำหนดไว้เกินเวลาไปเล็กน้อยเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
  ตรวจให้คะแนนเพราะส่งในวันที่กำหนดไว้และยังไม่ได้ตรวจรายงานของคนอื่น
  ไม่ตรวจให้คะแนนเพราะมีข้อตกลงที่กำหนดไว้
  ไม่ตรวจให้คะแนนเพราะเหตุผลที่นำมาอ้างเชื่อถือไม่ได้
3. ครูอรรณพเห็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งเป็นลม นั่งพักอยู่ข้างทางเดินระหว่างตึก ท่านคิดว่าครูอรรณพจะทำอย่างไร
  รีบเข้าไปช่วย
  เรียกครูเวรให้มาช่วย
  เรียกนักเรียนหญิงในบริเวณนั้นให้มาช่วย
  ตามครูพยาบาลให้มาช่วย
4. ครูในความคิดของท่านควรมีลักษณะใด
  สอนดีมีความเสียสละ
  สอนดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  สอนดีมีเมตตา
  สอนดีมีความอ่อนโยน
5. ลักษณะของครูในข้อใดจะช่วยพัฒนาประเทศ
  ครูคือแม่พิมพ์
  ครูคือแสงเทียน
  ครูคือผู้ชี้อนาคต
  ครูคือผู้ปลุกวิญญาณอนุชน
6. เด็กหญิงมาลีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความกตัญญู โดยทุกๆ เช้าจะต้องดูแลแม่ซึ่งป่วยเดินไม่ได้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขึ้นรถประจำทางมาโรงเรียน เด็กหญิงมาลีจึงมาโรงเรียนสายเป็นประจำทุกวัน ครูฝ่ายปกครองจึงเชิญครูประจำชั้นเด็กหญิงมาลีมาพบและขอให้ครูประจำชั้นดูแลให้เด็กหญิงมาลีมาให้ทันโรงเรียน ถ้าท่านเป็นครูประจำชั้น ท่านจะช่วยเหลือเด็กหญิงมาลีวิธีใดจึงจะเหมาะสม
  ขับรถไปรับมาลีที่บ้าน เพื่อให้มาลีมาโรงเรียนกับครูจะได้เร็วขึ้น
  ขอร้องให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีบ้านอยู่ใกล้บ้านของมาลีรับมาลีมาโรงเรียนด้วย
  พาแม่และมาลีมาพักด้วยที่บ้าน เพื่อให้มาลีมาโรงเรียนพร้อมครู
  พาพยาบาลไปดูแลแม่ของมาลี เพื่อให้มาลีทำงานน้อยลงจะได้มาโรงเรียนเร็วขึ้น
7. เหตุผลใดจึงถือว่า “ครูคือพ่อแม่คนที่สอง”
  ครูเป็นผู้ดูแลเด็ก
  ครูเป็นผู้อบรมบ่มนิสัย
  ครูเป็นผู้ให้ความอุปการะ
  ครูเป็นผู้สอนให้มีความรู้
8. ครูสิริลักษณ์ เป็นครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งหนึ่ง ขณะคุมสอบจำข้อสอบที่ตรงกับวิชาที่ตนเองสอนไว้เพื่อใช้ติวนักเรียนของตนในปีหน้า ถ้าท่านเป็นครูท่านจะทำเช่นเดียวกับครูสิริลักษณ์หรือไม่ เพราะอะไร
  ทำ เพราะครูควรมีหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน
  ทำ เพราะจะได้นำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสอบคัดเลือก
  ไม่ทำ เพราะจะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมแก่นักเรียนที่จะสอบคัดเลือกปีหน้า
  ไม่ทำ เพราะผิดวินัยข้าราชการเกรงจะถูกงโทษ
9. นักเรียนคนหนึ่งมองเห็นเพื่อนที่นั่งสอบติดกันลอกสูตรจากกระดาษที่จดเข้ามาในขณะทำข้อสอบ จึงเดินมาบอกครูคุมสอบ ท่านคิดว่าครูคุมสอบที่ดีควรทำอย่างไร
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น และบอกให้นักเรียนกลับไปที่นั่งตั้งใจทำข้อสอบต่อไป
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น และขอให้มาบอกอีกถ้าเห็นนักเรียนคนอื่นทำผิดอีก
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น แล้วครูเข้มงวดการคุมสอบให้มากขึ้น
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น แล้วครูขอตรวจค้นนักเรียนทุกคนเพื่อหาว่าใครลอกสูตรเข้ามาบ้าง
10. คำว่า “ร่วมชะตากรรม” ตรงกับเหตุการณ์ข้อใดมากที่สุด
  กลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมตัวกันเดินทางเข้ากรุงเทพฯ
  ทหารเขมรแดงถูกทหารฝ่ายรัฐบาลโจมตีบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
  วงศาคณาญาติของทศกรรฐ์ ถูกศรพระรามสังหารคนแล้วคนเล่า
  เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานแห่งนั้น ถูกแจ้งจับในข้อหาเดียวกัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile