ONET ภาษาไทย ป.6

ONET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีโน้มน้าวใจตามข้อใด
  ดีเด่นจนมีรางวัล 4 ปีซ้อนเป็นประกัน
  4
  แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  ชี้ให้เห็นประโยชน์ของผู้รับสาร
2. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายตามข้อใด
  เป็นเกาะมีชายฝั่งทะเลยาว ตามชายฝั่งมีอ่าวใหญ่น้อยอยู่มาก หากเป็นอ่าวแคบๆ ซึ่งเป็นที่จอดเรือความ
  รุนแรงของคลื่นสึนามิจะมีมากขึ้นอีกหลายเท่า
  2
  นิยาม และให้ตัวอย่าง
3. ข้อใดใช้พรรณนาโวหาร
  ฝนตกกระหน่ำจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น เสื้อผ้าเปียกปอนลีบเข้าแนบลำตัว
  ไฟฟ้าดับมืดตลอดแนวถนนเนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มเอียงลงมาตามๆ กันร่วม 10 ต้น
  กิ่งไม้หักเกลื่อนถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลง
  รถยนต์จอดนิ่งอยู่หลายคัน แล่นต่อไปไม่ได้ต้องรอให้พายุสงบก่อน
4. ข้อใดมีวิธีแสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น
  บุญยืนไม่อยากไปโรงเรียน เขาไม่สบายและไม่มีการบ้านไปส่งครู
  บุญเพ็ญร้องเพลงลูกทุ่งไพเราะมาก คุณครูส่งเธอเข้าแข่งขันกับโรงเรียนอื่น
  บุญมาอ่านหนังสือเรียนทุกวัน เขาอยากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยให้ได้
  บุญรักษาตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ คุณพ่อคุณแม่ทำกิจการร้านอาหารอยู่ที่นั่น
5. ข้อใดมีการใช้เหตุผล
  การแพทย์แผนไทยมีรากฐานมาจากความพอดี หรือความสมดุลของชีวิตทั้งด้านการกินอาหารและการ

  ขับถ่าย
  ชีวิตคนไทยยังคงผูกพันกับสมุนไพรและใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันตรงตามตำราการแพทย์แผนไทย
6. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้
  ตั้งเป็น “จังหวัดฝาง” การตั้งจังหวัดใหม่มีเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง อาทิ ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
  5,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรไม่น้อยกว่า 600,000 คน อำเภอทั้ง 3 ข้างต้นมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,135
  ตารางกิโลเมตร และมีประชากรรวม 249,096 คน
  3
7. ข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจ
  สถาบันอบรมการวางแผนการขายแบบเหนือชั้นทุกขั้นตอน
  ศูนย์หัวใจให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตลาดน้ำกลางเมืองหลวงที่ยังคงอนุรักษ์ภาพชีวิตแบบโบราณ
  กระจกส่องหน้าที่เพิ่มลูกเล่นเอาใจสุภาพสตรีผู้รักสวยรักงาม
8. น้องพูดว่า “เช้านี้ขอกาแฟแก้วเดียว ขนมปังแผ่นหนึ่งเหมือนทุกวันก็พอแล้ว กินมากเดี๋ยวอ้วน ต้องรีบ

  คำพูดของพี่ตามข้อใดไม่สัมพันธ์กับคำกล่าวของน้องข้างต้น
  3
  กว่าจะถึงมื้อกลางวันก็อีกหลายชั่วโมง จะไม่มีสมาธิทำงานนะ
9. ข้อใดใช้บรรยายโวหาร
  นักร้องประสานเสียงเปล่งเสียงพร้อมเพรียงกันเป็นสามระดับตามทำนองที่ฝึกฝนมาอย่างดี
  เพลงเอกของรายการดังกระหึ่มก้องหอประชุม สะกดคนฟังให้เคลิบเคลิ้ม
  เสียงเปียโนไล่เรียงขึ้นลงอย่างแจ่มใสชวนให้นึกถึงละอองน้ำที่โปรยปรายลงมา
  ทำนองเพลงตอนท้ายเบาหวิววูบหายจนคนฟังต้องกลั้นหายใจตามไปด้วย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS