วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่13

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่ใด
  ผลิตเม็ดเลือด
  ผลิตไขกระดูก
  ผลิตฮอร์โมน
  ผลิตน้ำลาย
2. ข้อใดคือหน้าที่ของสมองส่วนกลาง
  การคิด
  ความรู้สึก
  การมองเห็น
  การหายใจ
3. ข้อใดไม่ใช่วิธีการดูแลรักษาสุขภาพ
  ดื่มน้ำดื่มที่สะอาด
  พักผ่อนอย่างเพียงพอ
  ออกกำลังกายเป็นประจำ
  รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา
4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสมองส่วนหน้า
  เซรีบรัม
  ทาลามัส
  ไฮโพทาลามัส
  เมดัลลาออบลองกาตา
5. ฮอร์โมนแคลซิโทนิน ทำหน้าที่ใด
  ควบคุมการผลิตเม็ดเลือด
  ควบคุมน้ำในร่างกาย
  ควบคุมการทำงานในสมอง
  ควบคุมปริมาณแคลเซียมในโลหิต
6. สมองส่วนเซรีบรัมเกี่ยวข้องกับข้อใด
  การเดิน
  การวิ่ง
  การพูด
  การนอน
7. ออลแฟกทอรีบัลบ์ทำหน้าที่ใด
  การดมกลิ่น
  การยกแขน
  การรับประทาน
  การเต้นของหัวใจ
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับต่อมหมวกไตชั้นใน
  ฮอร์โมนโพรแลกติน
  ฮอร์โมนอะดรีนาลีน
  ฮอร์โมนเอพิเนฟริน
  ฮอร์โมนนอร์อะดรีนาลีน
9. รังไข่มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนใด
  เทสโทสเตอโรน
  เอสโตรเจน
  โพรเจสเทอโรน
  เอสโตรเจนและโพรเจสเทอโรน
10. ต่อมไทรอยด์ อยู่ส่วนใดของร่างกาย
  รักแร้
  ท้อง
  ลำคอ
  หลังใบหู
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile