วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่13

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ออลแฟกทอรีบัลบ์ทำหน้าที่ใด
  การดมกลิ่น
  การยกแขน
  การรับประทาน
  การเต้นของหัวใจ
2. ข้อใดคือหน้าที่ของสมองส่วนกลาง
  การคิด
  ความรู้สึก
  การมองเห็น
  การหายใจ
3. ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่ใด
  ผลิตเม็ดเลือด
  ผลิตไขกระดูก
  ผลิตฮอร์โมน
  ผลิตน้ำลาย
4. ต่อมไทรอยด์ อยู่ส่วนใดของร่างกาย
  รักแร้
  ท้อง
  ลำคอ
  หลังใบหู
5. ฮอร์โมนแคลซิโทนิน ทำหน้าที่ใด
  ควบคุมการผลิตเม็ดเลือด
  ควบคุมน้ำในร่างกาย
  ควบคุมการทำงานในสมอง
  ควบคุมปริมาณแคลเซียมในโลหิต
6. ข้อใดเป็นระบบประสาทอัตโนมัติ
  ระบบประสาทซิมพาเทติก
  ระบบประสาทส่วนกลาง
  ระบบประสาทไขสันหลัง
  ระบบประสาทสมอง
7. ต่อมพิทูอิทารี เรียกอีกอย่างว่าอะไร
  ต่อมหมวกไต
  ต่อมใต้สมอง
  ต่อมไทรอยด์
  ต่อมเพศ
8. ระบบประสาทสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  ตับ
  สมอง
  หัวใจ
  โลหิต
9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสมองส่วนหน้า
  เซรีบรัม
  ทาลามัส
  ไฮโพทาลามัส
  เมดัลลาออบลองกาตา
10. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับต่อมหมวกไตชั้นใน
  ฮอร์โมนโพรแลกติน
  ฮอร์โมนอะดรีนาลีน
  ฮอร์โมนเอพิเนฟริน
  ฮอร์โมนนอร์อะดรีนาลีน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile