World Affair Review ll

,บท3-4, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปัญหาระหว่างปากีสถาน-อินเดีย มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
  ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์
  ความแตกต่างทางศาสนา
  ความแตกต่างทางการเมืองการปกครอง
  ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
2. ข้อใดไม่ใช่มิติของการครอบโลก
  ด้านการค้า
  ด้านทุนการเงิน
  ด้านวัฒนธรรม
  ด้านความมั่นคง
3. องค์กรใดที่ก่อตั้งเพื่อนำปาเลสไตน์ประกาศเอกราชจากอิสราเอล
  PLO
  LOP
  OPL
  POL
4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  สำนักงานเลขาธิการเอเปค อยู่ที่นิวยอร์ค
  เอเปคมีนโยบายส่งเสริมการค้าแบบทวิภาคี
  เอเปคมีนโยบายระบบการค้าภายใต้ GATT
  ไทยไม่เป็นสมาชิกเอเปก
5. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่รับพิจารณาคดีปัญหาในข้อใด
  ปัญหาเขตแดน
  การแทรกแซงกิจการภายในประเทศ
  การก่อการร้ายข้ามชาติ
  สิทธิทางเศรษฐกิจ
6. ประเทศใดในอาเซียนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม G-20
  อินโดนีเซีย
  สิงคโปร์
  ไทย
  มาเลเซีย
7. เงื่อนไขในการเกิดยุคครอบโลกเกิดจากเงื่อนไขต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  การแตกสลายของค่ายสังคมนิยมโซเวียต
  การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
  การยกเลิกมาตรฐานทองคำสำรองของสหรัฐอเมริกา
8. ใครเป็นผู้นำของอิรักและสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามอ่าวเปอร์เซีย
  ซัดดัม ฮุสเซน - จอร์จ บุช
  ซัดดัม ฮุสเซน - จอร์จ ดับเบิลยู บุช จูเนียร์
  ซัดดัม ฮุสเซน - บิล คลินตัน
  อุสมะห์ บิน ลาเดน - จอห์น เอฟ เคเนดี
9. ข้อใดคือปรากฎการณ์ครอบโลก
  การเจริญเติบโตและขยายตัวของการค้าข้ามชาติ
  การเกิดตลาดโลก
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทุกข้อเป็นปรากฎการณ์ครอบโลก
10. องค์กรใดต่อไปนี้ ไม่ใช่องค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติ
  คณะมนตรีภาวะทรัสตี
  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
  สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
  สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile