แบบทดสอบภาษาไทย ป.5

,,ภษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ภาษาถิ่นในข้อใดมีความหมายแตกต่างจากคำว่า อร่อย
  ลำ
  แซบ
  ม่วน
  หรอย
2. การเขียนจดหมายถึงแม่ ควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
  สวัสดีครับคุณแม่ที่นับถือ
  กราบเท้าคุณแม่ที่น่ารัก
  กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพ
  คุณแม่ที่รัก
3. ข้อใดควรปฏิบัติขณะฟังวิทยากรบรรยายความรู้
  เลือกฟังเฉพาะเรื่องที่สนใจ
  นำขนมมากิน เพื่อจะได้ไม่ง่วง
  คุยกับเพื่อนเบาๆ เพื่อจะได้ไม่เบื่อ
  จดบันทึกใจความสำคัญของเรื่องที่ฟัง
4. “พี่ขับรถวนเวียนไปมา ทำให้ฉันมึนหัวจนอยากอ้วก” จากข้อความควรใช้คำสุภาพแทนคำว่า หัว และ อ้วก ตามข้อใด
  ศีรษะ / คายอาหาร
  สมอง / ขย้อน
  ศีรษะ / อาเจียน
  กะโหลกศีรษะ / บ้วนอาหาร
5. ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับสำนวน “นกสองหัว”
  ตีหลายหน้า
  จับปลาสองมือ
  จับแพะชนแกะ
  เหยียบเรือสองแคม
6. ข้อใดเว้นจังหวะวรรคตอนในการอ่านกลอนสุภาพไม่ถูกต้อง
  แม้นเป็นไม้ / ให้พี่ / นี้เป็นนก
  ได้เกาะกก / กิ่งไม้ / อยู่ไพรสัณฑ์
  แม้นเป็นนารี / ผล / วิมลจันทร์
  ขอให้ฉัน / เป็นพระยา / วิชาธร
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนแสดงความรู้สึก
  ทำให้คนที่เรารักรับรู้ได้
  แสดงความรู้สึกนึกคิด
  ฝึกเขียนให้สวยงาม
  รู้ถึงจิตใจของคน
8. ข้อใดไม่ใช่ประโยค 2 ส่วน
  ฝนตกหนักมาก
  นิดหัวเราะเสียงดัง
  ลิงปีนต้นมะพร้าว
  น้องว่ายน้ำอย่างสนุกสนาน
9. การเขียนบัตรอวยพร สิ่งใดไม่จำเป็นต้องเขียน
  ที่อยู่ของผู้เขียน
  ชื่อผู้เขียน และชื่อผู้รับ
  โอกาสในการเขียนอวยพร
  ข้อความที่แสดงความยินดี
10. “ดอกไม้ที่แสนสวย กลิ่น______หอมชื่นใจ” ควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงเหมาะสม
  ร่ำรวย
  ระทวย
  สลวย
  ระรวย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile