กฎหมายครู (ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา)

,ครู, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้ใดมีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (ยกเว้นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ)
  ก.ค.ศ
  กศจ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หน่วยงานการศึกษา หมายถึงทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  สถานศึกษา
  สพท.
  สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
  แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  23 ธันวาคม 2547
  24 ธันวาคม 2547
  22 ธันวาคม 2547
  21 ธันวาคม 2547
4. ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด
  14 คน
  ไม่เกิน 14 คน
  31 คน
  ไม่เกิน 31 คน
5. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 คือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  รองนายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6. การขอข้ามวิทยฐานะ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  จากไม่มีวิทยฐานะ เป็นชำนาญการพิเศษได้
  จากวิทยฐานะชำนาญการ เป็นเชี่ยวชาญได้
  จากวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นเชี่ยวชาญพิเศษได้้
  ถูกทุกข้อ
7. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
  4 หมวด 80 มาตรา
  5 หมวด 81 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
  9 หมวด 140 มาตรา
  9 หมวด 140 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการได้กี่กรณี
  4 กรณี
  5 กรณี
  6 กรณี
  7 กรณี
9. ตำแหน่งอาจารย์ 3 ที่ครูชอบพูดกัน เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง อยู่ในหมวดใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  หมวด 3
  หมวด 5
  หมวด 7
  หมวด 9
10. รองประธาน ก.ค.ศ. คือใคร
  รมต.ศธ
  รมช.ศธ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  นายกรัฐมนตี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile