ไฟฟ้า

,-,ข้อสอบวัดแแวว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือหน่วยวัดกระแสไฟฟ้า
  ยูนิต
  วัตต์
  แอมแปร์
  โอห์ม
2. ข้อใดคือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้า
  ยูนิต
  วัตต์-ชั่วโมง
  วัตต์
  มิลลิโวลท์
3. บนคัทเอาท์ ควรติดตั้งฟิวส์ชนิดใด
  ฟิวส์เส้น
  ฟิวส์ห้ามปู
  คาร์ทริดจ์ฟิวส์
  ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง
4. คีมชนิดใดใช้สำหรับตัดสายไฟฟ้า
  คีมปอก
  คีมตัด
  คีมปากแหลม
  คีมย้ำหางปลา
5. หลอดไส้ตามข้อใดให้แสงสว่างมากที่สุด
  25 W
  40 W
  100 W
  60 W
6. เมื่อต้องการปอกสายไฟฟ้าควรใช่เครื่องมือชนิดใด
  คัทเตอร์
  ค้อน
  บิดหล่า
  สิ่ว
7. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับตรวจเช็คความเที่ยงของแนวการเดินสาย
  ระดับน้ำ
  ตลับเมตร
  ฟุตเหล็ก
  หลักนำศูนย์
8. คีมชนิดใดใช้สำหรับตัดสายไฟฟ้า
  คีมปอก
  ไควงแฉก
  ไขควงเทสไฟ
  ไขควงปากฟิลิป
9. ข้อใดคือมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา
  JIS
  ANSI
  IEC
  TIS
10. เมื่อต้องการใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟสลับควรปรับไว้ที่ใด
  DCV
  ACV
  DC mA
  ACA
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile