สอบคอมเก็บคะแนน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Photoshop cs9 เป็นโปรแกรมที่ใช้งานในด้านใด
  โปรแกรมตัดแต่งภาพ
  โปรแกรมใช้งานอินเทอร์เน็ต
  โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
  โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
  ฮาร์ดแวร์
  บุคลากรทางคอมพิวเตอร์
  ซอฟต์แวร์
  หนังสือคอมพิวเตอร์
3. ฮาร์ดแวร์หมายถึง
  โปรแกรมต่างๆ
  คำสั่งหรือชุดคำสั่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  อุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบกันเป็นคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
  อินเทอร์เน็ต
4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แหล่งการค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
  เซียร์รังสิต
  โบ้เบ้
  เสรีเซ็นเตอร์
5. ข้อใดต่อไปนี้คือหน่วยแสดงผล
  สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์
  เครื่องพิมพ์
  เมาส์
6. แป้นพิมพ์เป็นสิ่งที่เห็นและสัมผัสได้เรียกว่าอะไร
  ซอฟแวร์
  ฮาร์ดแวร์
  ระบบปฏิบัติการ
  ไมโครซอฟต์
7. ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ windows มีถึงเวอร์ชั่นอะไร
  Windows xp
  Windows 7
  Windows vista
  Windows me
8. หน่วยประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์มีชื่อเรียกย่อว่าอะไร
  ram
  rom
  cpu
  hardisk
9. ข้อใดต่อไปนี้คือโปรแกรมการนำเสนอผลงาน
  Microsoft office world
  Photoshop
  Microsoft office excel
  Microsoft office powerpoint
10. Windows media player เป็นโปรแกรมใช้งานในด้านใด
  นำเสนอผลงาน
  วาดภาพ
  ตัดต่อภาพ
  ดูหนัง ฟังเพลง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile