สอบคอมเก็บคะแนน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ windows มีถึงเวอร์ชั่นอะไร
  Windows xp
  Windows 7
  Windows vista
  Windows me
2. บุคคลใดต่อไปนี้ใช้คอมพิวเตอร์เกิดประโยชน์สูงสุด
  ต้น ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดเพลง
  บอย ใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมส์
  ตาล ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลทำรายงาน
  ปราโมทย์ ใช้คอมพิวเตอร์ในการดุหนัง ฟังเพลง
3. แป้นพิมพ์เป็นสิ่งที่เห็นและสัมผัสได้เรียกว่าอะไร
  ซอฟแวร์
  ฮาร์ดแวร์
  ระบบปฏิบัติการ
  ไมโครซอฟต์
4. ข้อใดต่อไปนี้คือซอฟแวร์
  เคส
  แรม
  ระบบปฏิบัติการ
  สายเเพ
5. เว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลคือข้อใด
  www.sanook.com
  www.kapook.com
  www.google.com
  www.hotmail.com
6. E-Mail คืออะไร
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  โปรแกรมแชท , สนทนา
  เว็บเพจ
  โปรแกรมสื่อสาร
7. ข้อใดต่อไปนี้คือโปรแกรมการนำเสนอผลงาน
  Microsoft office world
  Photoshop
  Microsoft office excel
  Microsoft office powerpoint
8. หน่วยประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์มีชื่อเรียกย่อว่าอะไร
  ram
  rom
  cpu
  hardisk
9. ข้อใดคือ Hardware
  ระบบปฏิบัติการ หรือ Operating system
  Harddisk
  Internet
  Microsoft powerpoint
10. ฮาร์ดแวร์หมายถึง
  โปรแกรมต่างๆ
  คำสั่งหรือชุดคำสั่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  อุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบกันเป็นคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
  อินเทอร์เน็ต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile