วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก ข้อใดเป็นวัสดุสังเคราะห์
  ขิง
  เผือก
  แตงกวา
  ยางลบ
2. รูปร่าง คือรูปที่แสดงให้เห็นรายละเอียดต่างๆ มีลักษณะกี่มิติ
  2 มิติ
  3 มิติ
  4 มิติ
  5 มิติ
3. สีกลาง คือ สีที่เกิดจากสีกี่สีผสมกัน
  2 สี
  3 สี
  4 สี
  5 สี
4. สีในข้อใดเหมาะสมกับการนำมาหยดสี
  สีชอล์ก
  สีฝุ่น
  สีเทียน
  สีโปสเตอร์
5. ข้อใดเป็นสีกลาง
  สีดำ
  สีแดง
  สีเหลือง
  สีน้ำเงิน
6. ในการปั้นรูปนูนต่ำ ใครทำได้ถูกต้อง
  จิตราปั้นรูปเหรียญบาท โดยให้เห็นเพียงด้านหน้าด้านเดียว
  ปัญญาปั้นรูปพระเจ้าตากสินทรงม้า โดยสามารถมองเห็นได้ทุกด้าน
  มยุราปั้นรูปพระแก้วมรกต โดยให้เห็นด้านหน้ากับด้านข้าง
  ดวงตาปั้นรูปผลไม้ที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้าน
7. ความสมดุลของการออกแบบต้องคำนึงถึงความสมดุลกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
8. ถ้านักเรียนต้องการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการของตนเอง โดยไม่มีกฎเกณฑ์มาบังคับ นักเรียนควรปั้นตามข้อใด
  ปั้นของเล่น
  ปั้นตามแบบ
  ปั้นตามคำบอก
  ปั้นภาพประกอบเรื่องราว
9. รูปที่ได้จากการปั้น การแกะสลัก จะเป็นรูปกี่มิติ
  2 มิติ
  3 มิติ
  4 มิติ
  5 มิติ
10. การนำเอาสีผสมกับน้ำให้เทลงพอสมควรแล้วใช้พู่กันจุ่มสีสลัดลงบนกระดาษ โดยการสลับทิศทางกันเป็นการทดลองด้วยสีในข้อใด
  การเอียงสี
  การหยดสี
  การสลัดสี
  การใช้สีน้ำผสมกับสีเทียน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile