วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รูปทรง คือรูปที่แสดงให้เห็นรายละเอียดกี่ด้าน
  1 ด้าน
  2 ด้าน
  3 ด้าน
  ทุกด้าน
2. นักเรียนควรเลือกแกะสลักวัสดุในข้อใด เพื่อนำมาวางบนโต๊ะอาหารมากที่สุด
  สบู่
  ยางลบ
  แตงโม
  เผือก
3. ถ้านักเรียนต้องการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการของตนเอง โดยไม่มีกฎเกณฑ์มาบังคับ นักเรียนควรปั้นตามข้อใด
  ปั้นของเล่น
  ปั้นตามแบบ
  ปั้นตามคำบอก
  ปั้นภาพประกอบเรื่องราว
4. ข้อใดเป็นสีกลาง
  สีดำ
  สีแดง
  สีเหลือง
  สีน้ำเงิน
5. ถ้าครูสั่งให้นักเรียนนำดินน้ำมันมาปั้นผลไม้ในชั่วโมงศิลปะ แต่นักเรียนไม่สามารถหาดินน้ำมันได้ นักเรียนจะหาวัสดุใดมาแทนจึงจะเหมาะสมที่สุด
  แป้งสาลี
  ดินเหนียว
  กระดาษผสมกาว
  ขี้เลื่อยผสมกาว
6. ก่อนที่นักเรียนจะแกะสลัก นักเรียนควรทำสิ่งใดก่อน
  การออกแบบรูปทรง
  กำหนดสิ่งที่จะแกะสลัก
  ลอกแบบบนวัสดุที่เลือกไว้
  เลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงาน
7. รูปที่ได้จากการปั้น การแกะสลัก จะเป็นรูปกี่มิติ
  2 มิติ
  3 มิติ
  4 มิติ
  5 มิติ
8. วัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก ข้อใดเป็นวัสดุสังเคราะห์
  ขิง
  เผือก
  แตงกวา
  ยางลบ
9. การปั้นโดยทั่วไปมีกี่ลักษณะ
  1 ลักษณะ
  2 ลักษณะ
  3 ลักษณะ
  4 ลักษณะ
10. ความสมดุลของการออกแบบต้องคำนึงถึงความสมดุลกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile